Bediening De Lijn verstoord van woensdag tot en met zondag

Bediening De Lijn verstoord van woensdag tot en met zondag

Woensdag (morgen) is er in België een algemene vakbondsactie tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat betekent ook hinder voor het OV, zoals de Brusselse MIVB en de Belgische spoorwegen. Erger is het nog voor De Lijn, dat verstoord verkeer verwacht van woensdag tot en met zondag. Daarom test De Lijn vanaf woensdag over heel Vlaanderen het systeem met de bediening van prioritaire lijnen bij een staking. De Lijn verwacht de grootste hinder in de steden.

Van woensdag 16 mei tot en met zondag 20 mei zal de dienstverlening van De Lijn verstoord zijn. De oorzaak is de opeenvolging van twee vakbondsacties: woensdag betogen de vakbonden tegen de pensioenplannen van de regering Michel, van donderdag tot en met zondag staken de socialistische en liberale vakbond tegen de plannen van De Lijn voor een slagkrachtiger bedrijf. De directie betreurt deze laatste actie. Om de medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, onderhandelt ze met de christelijke vakbond ACV-OD over een akkoord.

Op www.delijn.be vinden de reizigers de dag zelf zo snel mogelijk overzichten. Doordat een aantal kantoormedewerkers niet aan de slag zal gaan, zal de informatie vanuit de garages minder gedetailleerd en volledig zijn dan gewoonlijk.

Van donderdag 17 tot en met zondag 20 mei leggen de socialistische (ACOD) en liberale vakbond (ACLVB) het werk neer tegen de nieuwe structuur van De Lijn. Doordat ze hun leden laten kiezen wanneer ze staken, is het onmogelijk te voorspellen hoe groot de gevolgen zullen zijn. Omdat de leden van ACV-OD en de onderaannemers op de verpachte lijnen niet deelnemen aan de actie, zullen er wel bussen en trams rijden. De Lijn verwacht de grootste hinder op de stadsnetten en raadt haar reizigers aan om daar een alternatief te zoeken.

Woensdag is de eerste test van het systeem waarin werkwillige chauffeurs worden ingezet op vooraf bepaalde prioritaire lijnen. Hierdoor krijgen de reizigers een beter aanbod dan wanneer de werkwilligen in gespreide slagorde aan de slag gaan over het hele net.

Bij de verdeling van de werkwilligen over prioritaire lijnen kijkt De Lijn naar een aantal criteria. Zo moet er een goede spreiding zijn over assen in alle windrichtingen, bijvoorbeeld noord-zuid en oost-west. Daarnaast wordt ook gekeken naar het aantal reizigers in de spits en zogenaamde attractiepolen (bestemmingen waar veel mensen naartoe gaan).

Om dit te doen, zijn scenario’s uitgetekend volgens het aantal werkwilligen. Doordat de werkwillige chauffeurs bij deze test vrijwillig aan de slag gaan op bepaalde lijnen, zorgt dit daar voor een regelmatig aanbod. Chauffeurs rijden alleen op lijnen die ze kennen, ze worden niet ingezet op onbekend terrein. Hoeveel en welke prioritaire lijnen worden bediend, hangt af van het aantal chauffeurs dat ’s ochtends en ’s middags aan de slag gaat. De aanpak met de prioritaire lijnen geldt voor de eigen chauffeurs van De Lijn. De chauffeurs van de verpachte lijnen blijven hun vaste trajecten bedienen.

  • De Lijn test de bediening van prioritaire lijnen bij stakingen.

Een reactie plaatsen

css.php