Belgische taxibedrijven klagen: ondanks belastingverlichting stijgen de sociale bijdragen fors

Belgische taxibedrijven klagen: ondanks belastingverlichting stijgen de sociale bijdragen fors

Ondanks de loonlastenverlaging door de zogenaamde ‘Taxshift’ stijgen de sociale bijdragen in de taxisector fors, meldt de Belgische taxiorganisatie GTL. Dit door de afbouw van de structurele vermindering voor lage lonen, waardoor met name de taxibranche wordt geraakt. Dat blijkt uit berekeningen van de grootste bedrijven die aangesloten zijn bij de GTL.

De lasten op de brutolonen (bedrag betaalde sociale lasten in verhouding tot betaalde lonen) stegen in de eerste kwartalen van 2018, ten opzichte van dezelfde kwartalen van 2017. Bij sommige bedrijven was dat meer dan 3 % (tot zelfs 3,5%); bij andere stegen de lasten met 0,8%. De ontwikkeling blijkt ongunstig in elk van deze bedrijven.

De oorzaak ligt in de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die weliswaar zijn verlaagd, maar waar tegenover een belangrijke verlaging van de “structurele vermindering lage lonen” staat. Zo is het basisforfait daarvoor volledig weggevallen vanaf dit jaar.

De Belgische taxiorganisatie concludeert dan ook dat “ondanks de taxshift, die gezorgd heeft voor een daling van werkgevers- bijdragen, was het resultaat negatief voor de bedrijven vanwege de afbouw van andere verminderingen en tegemoetkomingen elders.” De GTL heeft de bevindingen doorgegeven aan de werkgeversorganisatie Unizo, met het verzoek dit verder te onderzoeken.

  • De Belgische taxibedrijven komen van de regen in de drup: wel loonlastenverlaging, maar daarentegen hogere sociale lasten.

Een reactie plaatsen

css.php