Belgische taxibranche en vakbonden waarschuwen voor “ongebreidelde  deregulering” van de Vlaams taxisector

Belgische taxibranche en vakbonden waarschuwen voor “ongebreidelde deregulering” van de Vlaams taxisector

De Vlaamse taxibranche en de vakbonden zijn zeer bezorgd over de nieuwe wetgeving met betrekking tot de nieuwe Vlaamse regelgeving op taxigebied. De Vlaamse regering zal binnenkort het zogenaamde Ontwerpdecreet individueel bezoldigd vervoer voorleggen aan het Vlaams Parlement. Het wachten is alleen nog op het advies van de Raad van State. Hoewel de sector steeds voorstander was van een modernisering van de wetgeving, moeten we nu – aldus taxiorganisatie GTL – vaststellen dat de door minister Weyts voorgestelde hervorming onvoldoende rekening houdt met de opmerkingen en waarschuwingen van de sector en de Mobiliteitsraad.

De werkgevers en werknemers van de taxisector zullen daarom in de komende weken de betrokken Vlaamse parlementsleden waarschuwen voor de ernstige negatieve gevolgen van dit ontwerpdecreet voor samenleving en algehele mobiliteit. Ze zullen in het bijzonder drie aanbevelingen onder de aandacht brengen, die voorlopig geen gehoor vonden bij de Vlaamse regering. Ze hopen dat deze aanbevelingen hierdoor alsnog hun weg vinden naar het decreet.

Beperking van het aantal voertuigen. Minister Weyts wil geen be perking instellen van het aantal voertuigen dat taxidiensten mag aanbieden. New York heeft nochtans aangetoond wat je dan krijgt. Sinds de stad in 2011 besliste om de instroom van met name huurauto’s met chauffeur (de zogenaamde black cars) te laten betijen, werd de stad overspoeld door 100.000 ‘alternatieve taxi’s’, bovenop de 13.587 klassieke taxi’s. Dit heeft niet geleid tot een betere mobiliteit, zoals Uber en Lyft hadden voorspeld. Integendeel, het fileleed is er nog nooit zo groot geweest. Verschillende studies toonden aan dat de toename van het verkeer in Manhattan, het gevolg was van een fikse toename van Uber- en Lyft-voertuigen.

Zonder beperking van het aantal voertuigen, noch een verbod op het leeg rondrijden van deze taxi’s zonder bestelling (om elke Uber-klant binnen 3 à 5 minuten te kunnen bedienen, zijn overal een groot aantal lege voertuigen nodig), wordt het beroep van chauffeur een dagelijkse overlevingsstrijd, waarbij men steeds agressiever tewerk moet gaan om klanten te ronselen. Daarom besliste het stadsbestuur van New York deze zomer alsnog om een beperking op het aantal Uber en Lyft voertuigen in te voeren. Eén jaar lang worden er geen nieuwe vergunningen voor ‘black cars’ verstrekt, met uitzondering van voertuigen die geschikt zijn voor het vervoer van rolstoelgebruikers. Voor de gewone ‘yellow cabs’ werden al jaren geen nieuwe vergunningen uitgegeven. Bovendien is de marktwaarde van de taxi- vergunningen van deze taxi’s gedaald van meer dan 1,3 miljoen dollar in 2013 tot rond de 300.000 dollar nu. Ook op de ‘green cabs’, de speciale taxi’s voor de voorsteden, hebben deelplatformen als Uber en Lyft een uitermate negatieve invloed gehad.

Het vermijden van sociale dumping. Het vastleggen van minimumtarieven draagt bij tot het verzekeren van een leefbaar inkomen voor alle chauffeurs. Ook daarvan wil minister Weyts niets weten. Het overaanbod aan taxi’s en de brede financiële schouders van deelplatformen zoals Uber en Lyft – die het zich kunnen veroorloven om miljarden verlies op te stapelen om de tarieven kunstmatig laag te houden – heeft in heel wat steden een prijzenoorlog ontketend, waardoor alle chauffeurs vandaag aan bodemprijzen rondrijden. In New York werken chauffeurs continu voor een uurloon dat onder de 9 euro duikt. Deze onmenselijke situatie heeft al tot 6 zelfmoorden geleid. Ook op dat vlak besloot New York in te grijpen en een minimumloon in te stellen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat minister Weyts dit voorbeeld niet volgt.

Het ontbreken van duidelijke afspraken rond tarieven, zal ook in Vlaanderen leiden tot sociale dumping. Velen zullen zich geroepen voelen om taxichauffeur te worden, maar weinigen zullen erin slagen er hun brood mee te verdienen, laat staan hun wagen af te betalen.

Een serieuze controle van de deelplatformen is noodzakelijk. Op vraag van de MORA introduceert de minister weliswaar een definitie van wat een deelplatform is. Hij maakt er echter een ‘tussenpersoon’ van die in het ontwerpdecreet geen enkele verplichting opgelegd krijgt, in tegenstelling tot de taxiondernemingen en de chauffeurs. Het ontwerpdecreet stelt dat de regering die verplichtingen zal bepalen, maar geeft geen aanwijzingen over wat precies gevraagd zal worden.  Minister Weyts – ongetwijfeld onder invloed van de effectieve lobby van de deelplatformen – vertikt het om de minimale spelregels te bepalen waaraan deelplatformen zoals Uber zich zullen moeten schikken. Dit gaat volledig in tegen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 20 December 2017, die Uber wel beschouwt als een onderneming die vervoersdiensten aanbiedt en dus wel degelijk zou moeten beantwoorden aan dezelfde regels als andere taxidiensten. Een dergelijke vrijgeleide voor een onderneming die nu al lak heeft aan regels, is ongehoord, aldus de Belgische taxiorganisatie.

De minister stelt weliswaar dat het decreet hem toelaat om via besluiten deze regels alsnog op te leggen, indien het nodig zou zijn. Hij gaat dus wachten tot de problemen er zijn, alvorens ze aan te pakken, wat totaal onbegrijpelijk is voor de taxisector. Bovendien onttrekt hij de uitwerking van deze regels aan een democratisch debat in het Vlaams Parlement. De GTL rekent op de Vlaamse Parlementsleden om hem alsnog van gedachten the doen veranderen.

  • Belgische taxibranche en vakbonden waarschuwen voor “ongebreidelde deregulering” van de Vlaams taxisector.

Een reactie plaatsen

css.php