Boordcomputer Taxi kan voor Pitane Mobility, Uber en Kiwa vervangen worden door slimme smartphone-app

Boordcomputer Taxi kan voor Pitane Mobility, Uber en Kiwa vervangen worden door slimme smartphone-app

Onderstaand artikel wordt u aangeboden door Pitane Mobility

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Andersson Elffers Felix (AEF) de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de Boordcomputer Taxi (BCT). De enquête in dat kader moet vooral helpen bij het onderzoek naar ervaringen van de BCT-gebruikers en taxibedrijven en zoekt vooral antwoord op vragen of de BCT meehelpt om fouten te voorkomen in de administratie en of het gebruikers van een BCT meer, evenveel of minder tijd kost aan administratie.

Opvallend tijdens het onderzoek waren de vragen of men denkt dat door de invoering van de BCT de pakkans (door de ILT, SFT of Belastingdienst) bij overtredingen groter, gelijk of kleiner is geworden. Op zich vragen waar alleen de controlerende instanties zelf het antwoord al op kennen en geen AEF-onderzoek voor nodig was.

In de praktijk is gebleken dat de controle en met name het uniform uitlezen van de apparaten door deze instanties niet zo gemakkelijk was als verwacht door deze instanties. De uitkomsten van de enquête en het volledige onderzoek zullen gerapporteerd worden in de ‘Eén meting BCT’. Deze zal na afronding van het onderzoek openbaar gemaakt worden door het ministerie van I&W.

Boordcomputerfabrikanten denken mee over de toekomst

Op dit ogenblik kennen we de BCT One (van Neone/Qtwee), de Cabman (van Euphoria) en de Quipment BCT Focus (van Quipment) als enige erkende hardware in de branche. Zoals iedereen zich ongetwijfeld zal herinneren is het tot stand komen van de eerste generatie van de boordcomputer niet gemakkelijk geweest. De meeste fabrikanten weten ondertussen wel wat de valkuilen zijn en vragen terecht of de mate van beveiliging en certificaten niet een tandje minder kan.

De mogelijke komst van een app als vervanger voor de huidige boordcomputer komt niet helemaal als een verrassing voor de fabrikanten. Rob Doodkorte, directeur van Neone Nederland, geeft aan dat wat we ook bedenken, de overheid eerst duidelijkheid moet geven over wat de ‘nieuwe’ eisen zijn waaraan een boordcomputer in de toekomst moet voldoen. Met de huidige wetgeving is de bouw van een app onmogelijk benadrukt Doodkorte.

Biometrie biedt uitkomst voor huidige dure certificaten

Gezien de huidige technologische ontwikkelingen willen de softwarehuizen meedenken aan een volwaardig alternatief voor de ‘hardware’ boordcomputer. Andersson Elffers Felix heeft het onderzoek naast de enquête grondig aangepakt en is eveneens op bezoek geweest bij softwarehuizen zoals onder meer Pitane Mobility in Den Haag. De voornaamste doelstelling in het onderzoek was de mogelijkheid te onderzoeken of een alternatief voor de ‘hardware’ boordcomputer denkbaar is.

In de loop van de maand augustus heeft Gerrit Saey van het Eindhovense Censys BV een alternatief plan ingediend bij AEF voor het vervangen van de huidige boordcomputer taxi. De beveiliging, het voornaamste element dat op weerstand zal stuiten in het plan, kan opgelost door het gebruik van biometrie voor de herkenning van de chauffeur.

Biometrie is de geautomatiseerde identificatie of autorisatie van individuele lichaamskenmerken van de chauffeur. De techniek is gebaseerd op niet veranderlijke biologische kenmerken: bijvoorbeeld de vingerafdruk, een deel van de iris.

Voor de aansluiting van de app aan het voertuig wordt gebruik gemaakt van een koppeling van de OBD-poort van de wagen, die eveneens een volwaardige oplossing kan bieden. De afkorting OBD staat voor On Board Diagnostics. De OBD-poort is een soort stopcontact in je auto waarmee je toegang hebt tot de software in je auto. De garage gebruikt dit bijvoorbeeld om een storing in je auto uit te lezen.

General Manager Thijs Emondts van Uber Nederland omarmt eveneens het ‘app’- plan en voegt eraan toe dat Uber wereldwijd zoveel ervaring heeft opgedaan met de bouw van apps en het controleren van gegevens door middel van vele slimme algoritmes dat bezwaren over beveiliging geen breekpunt mogen vormen.

Uit onverwachte hoek verdedigt Gerard Albrecht (Kiwa) een gelijkaardig Kiwa plan en wil zelfs nog verder gaan door onderzoek te doen naar het vervangen van de chauffeurspas door biometrie en de gegevens uit het voertuig real-time en automatisch te verzenden aan het netwerk van het ILT.

ILT wil meedenken aan een volwaardig alternatief

Daar waar het Sociaal Fonds Taxi de noodzaak niet zo zeer ziet om wijzigingen aan te brengen aan de huidige BCT vindt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, juist dat om een volwaardig alternatief op de huidige BCT te kunnen bieden, er een noodzaak is de huidige wetgeving aan te passen.

  • Boordcomputer Taxi kan voor Pitane Mobility, Uber en Kiwa vervangen worden door slimme smartphone-app

Een reactie plaatsen

css.php