Brugse politiek pleit voor ‘opheffen monopolie De Lijn‘

Brugse politiek pleit voor ‘opheffen monopolie De Lijn‘

De politieke partij Open VLD wil in Brugge (België) een eigen vervoersbedrijf uit de grond stampen. “Als De Lijn zich niet wil aanpassen, dan moeten we het zelf doen”, zegt de partij. Reden is de problematische verkeerssituatie in de Brugse binnenstad, waar in sommige straten dagelijks ruim 400 bussen passeren. De klassieke bebouwing is daar niet op berekend. Vele huizen lopen schade op, aldus de bewoners die klagen in de media. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD – zeg maar de tegenhanger van de VVD in Nederland) wil zelf een vervoersmaatschappij oprichten. “Er gaapt een groot gat tussen hoe het stadsbestuur de mobiliteit in zijn stad wil organiseren en hoe De Lijn dat wil”, zegt Van Volcem. “Al toen ik zelf schepen (wethouder – PV) was – dus voor 2012 – was er overleg met De Lijn over de onleefbaarheid als gevolg van de vele bussen. Maar in Brugge wil De Lijn alleen veel reizigers kunnen vervoeren. Leefbaarheid is voor het bedrijf niet belangrijk.”

“We moeten de hele verkeerscirculatie in Brugge opnieuw bekijken. De Lijn weigert daaraan mee te werken. De stad kan er niets tegen beginnen”, vervolgt Van Volcem. “De Lijn is baas. Dat kan niet meer. Wij willen een eigen autonoom vervoersbedrijf. Gedaan met het monopolie van De Lijn!”

Maar volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft De Lijn aan de stad Brugge tal van voorstellen gedaan voor alternatieve trajecten voor de bussen, die minder hinder zouden veroorzaken. “Maar de stad heeft die telkens zelf onmogelijk gemaakt, door nieuwe straten verkeersvrij te maken. Op de duur blijft er natuurlijk niet veel plaats meer over.” De minister wijst erop dat binnen De Lijn momenteel een evolutie aan de gang is richting een systeem van ‘vervoersregio’s’. Daarin zullen de lokale besturen samen met De Lijn aan tafel zitten en via die weg meer zeggenschap verwerven. “De stad zal zelf de sleutels in handen krijgen”, zegt Weyts.

Tegelijk publiceerde dezelfde krant deze noodkreet van Jan Braeckman: “Wil De Lijn betere mobiliteit?” We publiceren hem integraal:

“Inwoners van Brugge klagen over de gevolgen van 423 bussen per dag door hun straat. In Leuven slaagt De Lijn erin om dagelijks meer dan dubbel zoveel bussen over een traject van twee kilometer door de stad te jagen. In tegenstelling tot in Brugge gaat het wel degelijk om de grote formaten, inclusief tal van harmonicabussen.”

“De gevolgen zijn er ook naar: scheuren in de muren, wakker geschud worden om 5 uur ’s ochtends, of midden in de nacht door nachtbussen in het weekend. Wie een huis heeft vlak bij het traject, klaagt over trillingen, lawaai en stank. Het zwartste punt voor luchtvervuiling in de stad bevindt zich waar bussen elkaar de weg versperren (Kapucijnenvoer en Brusselsestraat). Om elkaar te kruisen, rijden ze soms over het voetpad, dat nog geen meter breed is. In Leuven kennen we files en opstoppingen van alleen maar bussen, met soms tot tien bussen achter elkaar, enkele richting.”

“Net zoals in Brugge zegt het Leuvense stadsbestuur tegen zijn inwoners dat het niets te zeggen heeft aan De Lijn. Nochtans heeft het wel straten heraangelegd en rooilijnen aangepast om De Lijn ter wille te zijn. Met als toppunt het De Somerplein in het hart van het historisch centrum. Wat de Groenplaats van Leuven had moeten zijn, is nu een bussen­autosnelweg waar fietsers zich onveilig voelen en voetgangers naar de rand verbannen worden.

Heeft het stadsbestuur geen onderhandelingsskills of heeft het geen visie? Leuven heeft geen schepen voor Mobiliteit, en heeft pas sinds kort een dienst Mobiliteit. De huidige burgemeester is achttien jaar aan de macht.”

“Dat De Lijn niet kan of niet wil participeren aan een breder publiek debat over mobiliteit, zoals bij het circulatieplan in Leuven, is een organisatie met die impact onwaardig. Dat De Lijn niet mee het voorwerp is van een integraal mobiliteitsbeleid op lokaal en regionaal niveau, is een mislukking van het lokale en Vlaamse politieke niveau samen. Hoe houden we de stedelijke kernen van Vlaanderen bereikbaar en leefbaar? Ik ben benieuwd naar de mening van mijn burgemeester en van de minister van Mobiliteit. Tegen oktober 2018 had ik graag iets gehoord.”

  • De zelfgenoegzame De Lijn ligt onder vuur van gemeentebesturen in Vlaanderen.

Een reactie plaatsen

css.php