Brussel krijgt een geïntegreerd gewestelijk mobiliteitscentrum: Brussels Mobility Center

Brussel krijgt een geïntegreerd gewestelijk mobiliteitscentrum: Brussels Mobility Center

Vanaf 2020 komen de verschillende controlecentra van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en van Mobiris, het controlecentrum van Brussel Mobiliteit, geleidelijk samen in een gemeenschappelijk gebouw in hartje Brussel. Bedoeling van dit zogenaamde Brussels Mobility Center: de communicatie en samenwerking tussen de verschillende diensten verder te verbeteren voor een beter mobiliteitsbeheer in Brussel.

Evenementen, werkzaamheden, incidenten, ongevallen, defecten,… Elke dag waken de controlecentra van de MIVB en van Mobiris, het controlecentrum van Brussel Mobiliteit, er over om een goede mobiliteit te kunnen verzekeren in de hoofdstad. Deze controlecentra zitten momenteel verspreid over verschillende plaatsen in de stad en zullen vanaf 2020 geleidelijk samen komen te zitten in een gemeenschappelijk gebouw in hartje Brussel. Dit gewestelijke mobiliteitscentrum brengt de zes controlecentra van de MIVB samen op één enkele plek met Mobiris, dat de controle op het verkeer en de infrastructuur verzorgt. Momenteel zijn de zes controlecentra van de MIVB (bus, tram, metro, elektriciteit, Field Support, IT) nog verspreid over vijf plaatsen.

De doelstelling van deze groepering kan worden samengevat in twee woorden: communicatie en samenwerking. De centra van de MIVB en van Mobiris moeten vandaag al geregeld samenwerken bij kleine en grote evenementen en incidenten die een impact hebben op de mobiliteit in de hoofdstad. Ze samenbrengen op één enkele plaats zal ervoor zorgen dat de communicatie en de operationele samenwerking tussen de verschillende ploegen nog beter kan verlopen.

De voordelen van een gemeenschappelijke dispatching zijn legio: uitwisseling van gegevens, van informatie in reële tijd, samenwerking rond het beheer van incidenten, het beheer van de verkeerslichten, delen van camerabeelden, delen van een verbindingsofficier van de politie (verkeer) en gemeenschappelijk beheer van de crisissituaties die een invloed hebben op mobiliteit.

De ploegen samenbrengen op één enkele plaats laat ook toe het beheer nog te verbeteren van alles dat een impact kan hebben op de mobiliteit in Brussel en om informatie te geven in real time aan alle personen die zich in de stad verplaatsen.

Verschillende controlecentra van de MIVB zitten momenteel in metrostation Park. Een station dat dateert uit 1976 en in 2020 een grondige renovatie zal ondergaan. Het krijgt onder meer liften en een nieuwe toegang. De werken en aanpassingen noodzaken eveneens de verhuizing van de ploegen die momenteel in het station gehuisvest zijn.

Alles samen zullen ongeveer 300 MIVB-personeelsleden en een dertigtal werknemers van Mobiris in het nieuwe Brussels Mobility Center werkzaam zijn. Het operationele centrum beslaat een oppervlakte van 2.484 m²: 1.424 m² voor de centra van de MIVB, 413 m² voor Mobiris en 647 m² voor de gemeenschappelijke ruimte die als verbindingspunt zal fungeren tussen de MIVB en Mobiris.

De renovatiewerken zijn noodzakelijk om het gebouw op te frissen en te renoveren. De nadruk komt daarbij te liggen op moderne uitrustingen, veiligheid, geluidsbeheer, comfort en welzijn van het personeel, zodat ze van een aangename werkomgeving kunnen genieten, die modern en comfortabel is en ploegen kan ontvangen die 24/24 en 7/7 werken.

De renovatiewerken aan het Operations Control Center startten vandaag, dinsdag 9 april 2019. De verhuizing van de verschillende centra gebeurt geleidelijk vanaf de lente 2020 zodat de verschillende diensten gedurende de werken de exploitatie van het net kunnen blijven regelen.

• Brussel krijgt een geïntegreerd gewestelijk mobiliteitscentrum: Brussels Mobility Center.

Een reactie plaatsen

css.php