Brusselse regering keurt MIVB’s beheerscontract 2019-2023 goed

Brusselse regering keurt MIVB’s beheerscontract 2019-2023 goed

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde vandaag het beheerscontract 2019 – 2023 goed dat de MIVB en het Gewest aan elkaar bindt. Het legt de taken en verbintenissen van beide partijen voor vijf jaar vast met het oog op de verdere ontwikkeling van de mobiliteit in Brussel.

De belangrijkste doelstelling: de frequentie van het openbaar vervoer nog verhogen en een modal shift bewerkstelligen door alternatieven te bieden voor de privéwagen. “Dit is een ambitieus beheerscontract dat de MIVB de komende jaren de middelen geeft om het openbaar vervoer verder uit te bouwen. Tussen 2015 en 2028 zullen we 6.2 miljard euro geïnvesteerd hebben. Geld dat gaat naar de verlenging en modernisering van de metro, bijkomende tramlijnen en een volledig elektrische busvloot. Dat is een unicum in België en weinig andere Europese steden doen ons dat na,” zegt Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De overeenkomst sluit aan bij het eveneens vandaag goedgekeurde gewestelijke mobiliteitsplan ‘Good Move.’ “In dit nieuwe beheerscontract staat de reiziger centraal,” zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Het laat ons toe om de dienstverlening te verbeteren en nog meer mensen te overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken. Door er ook de nodige middelen aan te koppelen toont het Gewest net zoals de MIVB dat het menens is om in het openbaar vervoer te investeren.”

Het nieuwe beheerscontract heeft als doelstelling om tegen 2023 475 miljoen ritten te bereiken per jaar. Ter herinnering: de MIVB registreerde in 2018 volgens de eerste schattingen een nieuw record met 417,5 miljoen ritten, of een stijging van de rittenaantallen met 43,8% in 10 jaar tijd. Goed voor een miljoen reizigers elke dag.

De doelstelling van de MIVB en van het Gewest is een alternatief te bieden voor de privéauto om almaar meer personen aan te zetten van het openbaar vervoer gebruik te maken. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken staan verschillende acties op stapel: verbetering van de frequenties, bevestiging van het meerjarenplan voor investeringen van 6.2 miljard euro tegen 2030, nieuwe infrastructuur en netuitbreiding voor de tram naar Thurn & Taxis, Neder-over-Heembeek, Meiser en de Heizel en de uitbreiding van de metro. Tot slot is er de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (met derde partners) en de verbetering van de snelheid van het bovengronds openbaar vervoer (Avanti-programma).

Het Gewest en de MIVB verbinden zich ertoe tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten en hun milieubeleid nog te versterken door te investeren in infrastructuur (isolatie, verwarming, verlichting) en voertuigen. De MIVB zal vanaf 2025 uitsluitend over volledig elektrische voertuigen beschikken aangezien de maatschappij vanaf dan enkel nog elektrische bussen mag aankopen.

Binnen die verantwoordelijke rol streeft de MIVB ook naar toegankelijkheid voor iedereen. Bedoeling is te evolueren naar universele toegankelijkheid. Zo is in het beheerscontract voorzien om jaarlijks 50 bovengrondse haltes toegankelijk te maken en de sensibilisering en opleiding van het personeel nog te versterken.

Het meerjarenplan voor investeringen is essentieel voor de MIVB om de talloze projecten voor een nog betere mobiliteit de komende jaren tot een goed einde te brengen: verlenging van de metro naar het noorden, modernisering van de metro (nieuwe beveiliging, nieuwe metrostellen, verhoging van de frequenties), nieuwe tramlijnen en de indienststelling van het busplan. Kortom: de verbetering van de levenskwaliteit in de stad, de versterking van de dienstverlening naar de klant en de ontwikkeling van het aanbod zijn de drie centrale pijlers van het nieuwe beheerscontract van de MIVB.

  • Centrale rol voor MIVB in verbetering OV-mobiliteit in Brussels Gewest.

Een reactie plaatsen

css.php