Conceptnota ‘Hervorming Vlaamse taxiregelgeving’ goedgekeurd

Conceptnota ‘Hervorming Vlaamse taxiregelgeving’ goedgekeurd

Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts werkt aan wetgeving waarin niet alleen de taxi maar ook Uber een plaats zullen vinden, kondigde hij onlangs aan. Omdat de huidige Vlaamse taxiregelgeving dateert van 2001 en volgens de regering te weinig houvast zou bieden om een goede invulling te geven aan de maatschappelijke vraag naar vernieuwing en meer flexibiliteit wilde de regering de wetgeving hervormen. De nota is in eerste lezing goedgekeurd door de Vlaamse Regering en moet nog voor verder advies voorgelegd worden

De Vlaamse Regering keurde eind vorige week  een conceptnota ‘Hervorming Vlaamse taxiregelgeving’ goed. Minister Weyts gaf aan dat de “Doelstelling van die geplande hervorming van de Vlaamse taxiwetgeving is in eerste instantie om de taxi meer als aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart te zetten. De modernisering beoogt het evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit enerzijds en normering anderzijds te behouden. Er wordt ingestapt in het verhaal van de vernieuwing zonder daarbij elementen zoals kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en socio-economische impact uit het oog te verliezen.”

Over deze nota zal nog verder advies ingewonnen worden van de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA ) en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente (VVSG). Ook komt er nog overleg met de Belgische taxiorganisatie GTL en de sociale partners voordat tot de concrete uitwerking van een nieuw regelgevend kader over wordt gegaan: “De Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit wordt belast met de uitwerking van een nieuw regelgevend kader, na consultatie van de betrokken stakeholders”.

GTL gaat op korte termijn een interne werkgroep samenroepen om de conceptnota kritisch te bekijken en na te gaan waar aanpassingen nodig zijn.

Want de conceptnota vertoont volgens onze groepering nog een aantal belangrijke hiaten.

  • Vlaanderen: gelijk speelveld tussen Uber en de taxisector? Of niet?

Een reactie plaatsen

css.php