CROW-KpVV hield geslaagde pilot voor betrouwbare CO2-monitor

CROW-KpVV hield geslaagde pilot voor betrouwbare CO2-monitor

In 2016 heeft CROW-KpVV samen met Vervoerregio Amsterdam, OV-bureau Groningen Drenthe en provincie Groningen laten onderzoeken of het mogelijk is een betrouwbare monitor te maken voor de CO2-uitstoot en het energiegebruik van het regionale openbaar vervoer. Er is een pilotproject gestart waarin niet de totale uitstoot van een lijn, gebied of bedrijf, maar de uitstoot gerelateerd aan de ov-prestatie in termen van reizigerskilometers worden gebracht.

De CO2-monitor moet – aldus de onderzoekers- well-to-wheel-gegevens opleveren op concessieniveau of delen daarvan. En hij moet ook schaalbaar zijn, zodat uiteindelijk ook landelijke trends in beeld kunnen worden gebracht , en ook de ontwikkelingen per ov-autoriteit en vervoerbedrijf.  Een ander uitgangspunt was dat de betrouwbaarheid binnen een bandbreedte van 10% moet liggen.

Met dank aan de genoemde ov-autoriteiten en de vervoerbedrijven Arriva, Qbuzz, EBS en GVB is de pilot geslaagd. Een onverwachte uitkomst was dat in sommige gevallen de reizigersaantallen en reizigerskilometers onnauwkeuriger zijn dan de hoeveelheid verbruikte energie. Voor zes van de zeven onderzoeksgebieden is de 10%-betrouwbaarheid gehaald. Bij één gebied lukte dat niet omdat de voertuigen daar ook veel andere doeleinden worden ingezet. CROW gaat nu de monitor stapsgewijs uitbouwen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere aandrijvingen en brandstoffen (CNG-bussen, biodiesel, elektrische bussen en elektrische treinen). Volgend jaar wil CROW nieuwe ov-autoriteiten en vervoerbedrijven laten aanhaken.

Hoewel in het onderzoek de reis belangrijker was dan de bestemming, wil CROW-KpVV de resultaten van het pilotproject nu al publiceren. Wel moet bedacht worden dat de onderzoeksgebieden verschillen qua geografie, bevolkingsdichtheid, infrastructuur en ov-aanbod. Daarmee zijn ze niet onderling vergelijkbaar.

Interessanter de komende jaren zijn de ontwikkelingen hoe elk concessiegebied zich ontwikkeld richting ‘duurzaam’, ‘zuinig’ en ‘emissievrij’. Ter vergelijking: een gemiddelde uitstoot per reizigerskilometer per auto is 158 gram, well-to-wheel (bron: STREAM Personenvervoer 2014 van CE Delft).

2015 CO2 per reiziger
[gram CO2-eq well-to-wheel per kilometer]
Energieverbruik per reiziger
[megajoule per reizigerkilometer]
Concessie Groningen Drenthe 133 ±   7,7 1,50 ± 0,09
HOV-concessie GD 72 ± 10,5 0,81 ± 0,09
Concessie Amsterdam, bus 131 ± 6 1,48 ± 0,08
Concessie Amsterdam, tram 0 0,54 ± 0,03
Concessie Amsterdam, metro 0 0,67 ± 0,05
Waterland 109 ± 10,8 1,22 ± 0,12
Regionale treindiensten Groningen 94 ± 6,7 1,17 ± 0,08
  • Tabel 1 : CO2-monitor openbaar vervoer pilotproject 2015

Een reactie plaatsen

css.php