De MIVB kiest Volvo als leverancier voor hybride standaardbussen

De MIVB kiest Volvo als leverancier voor hybride standaardbussen

De raad van bestuur van de Brusselse OV-maatschappij MIVB heeft Volvo als de busbouwer gekozen die de hybride standaardbussen gaat leveren. Volvo sleepte het raamakkoord in de wacht, onder voorbehoud van een standstill-periode. Het gaat om de levering van hybride standaardbussen met lage vloer. De eerste bestelling omvat 90 voertuigen.

De rittenaantallen van de MIVB stijgen en de verwachtingen voor de komende jaren volgen die tendens.  De MIVB staat eveneens voor een hervorming van haar busnet. Dat betekent dat de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij nieuwe bussen nodig heeft om dat busplan te kunnen uitvoeren en meteen ook haar oudste voertuigen kan vervangen.

De raad van bestuur van de MIVB sloot zopas een raamakkoord af voor 5 jaar met het bedrijf Volvo voor de studie, de bouw en de levering van hybride standaardbussen met lage vloer (voertuigen, vervangstukken, onderhoud van de elektriciteitsopslagsystemen en de componenten van de tractieketting), met een eerste bevestigde bestelling van 90 voertuigen, onder voorbehoud van een standstill-periode (officiële kennisgeving voor de toewijzing van het contract, van de beslissing voor de toekenning aan de niet weerhouden kandidaten, gevolgd door een wachtperiode van 15 kalenderdagen). Het gaat om een bestelling van 42,5 miljoen euro zonder btw (aankoop voertuigen en opties).

Om de keuze te maken testte de MIVB gedurende acht weken in de zomer van 2017 drie hybride standaardbussen van verschillende merken. Het prototype van de Volvo (identiek aan deze die zullen worden geleverd binnen het raamakkoord), behaalde de beste globale resultaten voor alle evaluatiecriteria.

De hybride standaardbussen hebben een elektrische en een thermische motor. De elektrische motor wordt gevoed door batterijen die automatisch worden herladen tijdens de remfases van het voertuig. Ze worden dus niet herladen door een externe elektrische bron. De thermische motor beantwoordt aan de Euro 6-norm. Dat is de strengste anti-vervuilingsnorm.

De hybride bussen verbruiken minder brandstof. Ze vervuilen minder (minder CO, minder fijne stofdeeltjes) en maken minder lawaai. Allemaal voordelen dus voor de levenskwaliteit van de Brusselaars.

De hybride standaardbussen zijn gebaseerd op het design en de verbeteringen van de Citaro-bussen die het laatst in gebruik werden genomen op het MIVB-net: lederen zetels, lage vloer, led-verlichting binnenin, automatische luchtverversing, enz.

De eerste hybride standaardbussen worden eind 2018 geleverd. De MIVB voorziet dat 50 tot 60 bussen geleverd worden binnen dit en het einde van het jaar. Een bestelling van 145 gelede bussen wordt momenteel voorbereid.

Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit: “Er komt een einde aan de dieselbussen in Brussel. Brusselaars vragen me vaak waarom er nog steeds oude voertuigen rondrijden. Het antwoord is eenvoudig: we hebben vandaag alle beschikbare voertuigen nodig om aan de vraag te kunnen beantwoorden, alle bussen moeten dus rijden. In het meerjarig investeringsprogramma voor het openbaar vervoer, heeft de Brusselse regering in middelen voorzien voor de modernisering en de vergroening van de busvloot van de MIVB. De aankoop van deze hybride bussen zijn een belangrijke stap om tegen 2030 de volledige vloot te elektrificeren.”

  • Dit is Volvo’s nieuwe hybridebus voor Brussel.

Een reactie plaatsen

css.php