Deeleconomie ontwricht diverse sectoren

Deeleconomie ontwricht diverse sectoren

De Amerikaanse Bank of America Merrill Lynch voorspelt in een omvangrijk rapport dat de deeleconomie aan de vooravond staat van een groeistuip die diverse sectoren zal ontwrichten. De bank noemt twaalf sectoren, waaronder reizen, voeding, retail en media, die door de deeleconomie overhoop zullen worden gehaald. Inefficiënte gaten worden gedicht en verdienmodellen veranderen. Samen zijn deze twaalf sectoren goed voor een marktomvang van $6000 mrd of 8% van wat wereldwijd elk jaar wordt verdiend.

De potentiële waarde van die deelmarkt, die nu nog grotendeels in handen is van enkele grote spelers zoals Airbnb en vervoerder Uber, zal volgens de bankiers naar $1930 mrd groeien, oftewel $785 mrd in de Verenigde Staten, $645 mrd in Europa en $500 mrd in China. Nu bedraagt die wereldwijde markt ‘slechts’ $250 mrd.

Deze extreme groeiverwachting is met name opvallend, omdat over de deeleconomie in de afgelopen jaren al veel lovende voorspellingen zijn gedaan. Maar op een paar klappers na, zoals Airbnb, blijft het een sector met veel kleine bedrijven en initiatieven. Over Airbnb zijn bovendien veel lokale klachten, waardoor overheden het kort verhuren van woningen aan banden legt. Ook over Uber zijn overal veel klachten – veelal van de taxisector.

Reden voor de hooggespannen verwachtingen zijn volgens de bank voor een deel de babyboomers. Nu zijn het nog vooral de generatie X, dertigers en veertigers, en de millennials die hun woning, auto of hamer uitlenen, al dan niet tegen betaling. Millennials doen dit zelfs vijf keer vaker dan de 55-plussers. Dat verschil wordt kleiner, waardoor de markt groeit.

Verder verwacht de bank in haar rapport dat er meer Airbnb-klonen zullen opduiken in andere sectoren dan de horeca. Zo zien zij bijvoorbeeld in de VS platformen ontstaan die in plaats van een slaapadres opslagruimte aanbieden voor goederen of huisraad. In de VS is er meer opslagcapaciteit dan alle Starbucks, McDonald’s en Subways samen, maar deze was maar lastig te vinden. Door een platform te bouwen voor de aanbieders van deze ruimtes, heeft het bedrijf Sparefood een nieuwe verdienmodel gecreëerd waar de sector zelf nog niet was opgekomen.

En zo zullen er volgens de bankiers meer ondernemers opstaan die op deze manier het onbenutte potentieel in de markt opvullen. Waarbij moet worden gezegd dat de bank wel een zeer ruime definitie aanhoudt voor de deeleconomie. Kort gezegd noemen zij alle techplatformen deeleconomie. Dus ook WeWork, dat gedeelde werkruimte aanbiedt, en Dropbox, waar digitale bestanden in de cloud kunnen worden opgeslagen, vallen hier volgens de bankiers onder. Deze ruime definitie moet ook in de groeiverwachting worden meegenomen. In wezen valt de ‘deeleconomie’ uiteen in segmenten die verder gaan dan puur ‘delen’.

• Deeleconomie groeit snel volgens rapport en ontwricht diverse sectoren.

Een reactie plaatsen

css.php