Delfzijlse waterstoftankstation voor bussen open

Delfzijlse waterstoftankstation voor bussen open

Deze week is een belangrijke stap gezet naar schoon en emissieloos rijden in Groningen: het waterstoftankstation in Delfzijl is geopend. Samen met de twee bussen die de komende jaren bij Qbuzz rijden in Groningen en Drenthe is dit de opmaat naar de vergroening van de economie in Noord-Nederland. Gedeputeerde Fleur Gräper – Van Koolwijk, onder andere verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in de provincie Groningen en voorzitter van het OV-Bureau Groningen Drenthe, verrichtte de opening samen met Qbuzz, AkzoNobel Specialty Chemicals, Groningen Seaports en PitPoint. De proef met de bussen duurt 5 jaar en wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Europese HighVLOCity programma.

Om de inzet van waterstofbussen in deze regio mogelijk te maken, bouwde PitPoint een tankstation naast het Chemie Park Delfzijl. Dankzij een innovatieve leiding, aangelegd door Groningen Seaports, wordt groene waterstof wat gemaakt wordt in de chloorfabriek van AkzoNobel Specialty Chemicals, naar het tankstation getransporteerd. Deze duurzame waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van fijnstof en CO2-uitstootdoor het wegverkeer.

Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer om na 2026 alleen maar nieuwe bussen in te zetten zonder schadelijke uitstoot. Nu tanken en rijden hier twee waterstofbussen die geen andere emissies veroorzaken dan schone waterdamp. Volgens de provincies Groningen en Drenthe is het noorden hiervoor bij uitstek geschikt gelet op de lange afstanden in onze provincies. De verwachting is dat er geleidelijk meer waterstofbussen gaan rijden na 2020. De provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben een plan gemaakt om 50 waterstofbussen in te zetten in het openbaar vervoer, waarvan 20 in de provincies Groningen en Drenthe. De samenwerking tussen de overheden is onderdeel van het Europese Jive2 project en ontvangt vanuit de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) een bijdrage van 7,5 miljoen euro. Het ministerie van I&W draagt 3,75 miljoen euro bij en ook de regio’s zelf dragen gezamenlijk een bedrag van 3,75 miljoen euro bij aan de inzet van de bussen. Ook komen mogelijk ook treinen in aanmerking om (voorlopig op proef) op waterstof te gaan rijden.

  • Het waterstoftankstation voor de twee Qbuzz-waterstofbussen is geopend.

Een reactie plaatsen

css.php