Den Haag denkt na over schoon en slim verkeer en vervoer: meer OV en fietsen

Den Haag denkt na over schoon en slim verkeer en vervoer: meer OV en fietsen

Het inwonersaantal van de gemeente Den Haag groeit de komende 25 jaar met zo’n 15%. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de stad en vraagt om een andere visie op het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende decennia. Met de Haagse Mobiliteitsagenda, die vorige week werd gepresenteerd door wethouder Tom de Bruijn (Verkeer), neemt het college hier een voorschot op. Met de agenda in de hand wil het college in discussie met de gemeenteraad en met de stad over het verkeers- en vervoersbeleid richting 2040.

Het college kiest ervoor om vijf thema’s te bespreken. Een daarvan is het fietsgebruik. In een compacte en dichtbebouwde stad biedt de fiets een belangrijke kans om meer ruimte te maken voor een gezonde, verkeersveilige en aantrekkelijke buitenruimte. De fiets wordt steeds populairder en de gemeente heeft de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het verbeteren en asfalteren van fietspaden en fietsknooppunten.

Volgens De Bruijn is er op het gebied van inrichting van de weg nog een flinke slag te maken. “Het is belangrijk dat de maat en de schaal van fietsvoorzieningen blijft meegroeien met het toenemende aantal fietsers en de steeds grotere diversiteit aan fietsen. Dat vraagt bijvoorbeeld om betere afstelling van verkeerslichten voor fietsers, om een versnelde aanleg van fietspaden en om grote en comfortabele stallingen bij stations”, aldus De Bruijn.

Het openbaar vervoer zorgt voor een kwart van alle verplaatsingen in Den Haag. Door de groei van de stad neemt dit gebruik toe. Door te kiezen voor meer en beter openbaar vervoer, verwacht de wethouder dat de stad aantrekkelijk en bereikbaar blijft. In de agenda wordt over allerlei opties gesproken, zoals een metro naar zee, vanuit de Binckhorst helemaal naar Scheveningen en betere aansluiting met bestemmingen in de regio. Dit kan bijvoorbeeld door verder te bouwen op het succes van de regionale RandstadRaillijn en vanuit Rotterdam en Zoetermeer rechtstreeks de stad in.

“Andere discussiepunten in de agenda zijn hoe we de vraag en aanbod van parkeren beter in balans brengen, wat er met de schaarse openbare ruimte die er nog is in de stad moeten omgaan en hoe we als stad kunnen inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. Al deze onderwerpen zijn mede ontleend aan gesprekken, bijeenkomsten en signalen van bewoners, bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Agenda Ruimte voor de Stad, maar ook uit denktanks over fiets-, parkeer-, tram-, of autoprojecten.”

  • Groeiend Den Haag zet vooral in op fietsen en meer OV.

Een reactie plaatsen

css.php