Dijksma: “Als Uber zich niet aanpast, gaan we hoe dan ook ingrijpen”

Dijksma: “Als Uber zich niet aanpast, gaan we hoe dan ook ingrijpen”

Amsterdams wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit Sharon Dijksma (PvdA) was vorige week aanwezig bij het World Economic Forum in het Zwitserse Davos om daar met bedrijven, onderzoekers en wetenschappers te praten over de wereldwijde toekomst van mobiliteit. Ook sprak ze daar Uber-CEO Koshrowshahi aan over de problemen die in de stad ontstaan door deze taxi-app. De redactie van de PvdA Amsterdam blikte met Dijksma terug op deze waardevolle trip.

U sprak onder andere met Uber-CEO Koshrowshahi. Wat heeft u hem precies gezegd?
 “Dat de ‘licence to operate’ van Uber gigantisch onder druk staat in Amsterdam. Dat het zo niet langer kan en dat er iets moet veranderen. Kijk, ik heb als wethouder niet de middelen in de kast om Uber te verbieden, zoals mensen vaak aan mij voorstellen. We hebben een Europese richtlijn dat vrij verkeer van diensten mogelijk maakt, maar dat neemt niet weg dat ik vind dat in onze stad mensen zich aan regels moeten houden en dat dat – al dan niet met kleine stapjes – afgedwongen gaat worden. Als Uber zich niet aanpast, krijgen ze de gemeente Amsterdam vol tegenover zich, en dan gaan we hoe dan ook ingrijpen.”

U heeft al vaker gezegd: Uber moet bij zichzelf te rade gaan en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wat moeten zij in uw ogen veranderen?
 “Het gaat niet alleen maar om de leeftijd van de chauffeurs en de vraag hoelang die chauffeurs achter elkaar voor die app kunnen rijden. Ik heb in Davos bij de Uber-CEO Koshrowshahi ook het verdienmodel op tafel gelegd. Als je als Uber ervoor zorgt dat chauffeurs heel weinig aan een ritje verdienen, dan lok je misschien ook wel roekeloos rijgedrag uit. En nu weten we gewoon niet wat mensen verdienen, ook al hebben we een vermoeden. Ik vind dat Uber dat openbaar moet maken. Pas dan kunnen we kijken of dat voldoet aan het wettelijk minimumloon. Dat zijn hele moeilijke discussies, maar ze moeten gevoerd worden. Inhoudelijk én scherp.”

Hoe reageerde Uber-CEO Koshrowshahi op uw pleidooi? Toonde hij bijvoorbeeld begrip?
 “Uiteindelijk wel. Kijk, het is voor hen natuurlijk ook lastig. Ze hebben jarenlang in een soort van ontkenningsfase gezeten. Het goede aan mijn gesprek met hem was dat hij dat ook gewoon toegaf dat ze dat fout hebben gedaan. Dat vind ik belangrijk, want verandering begint bij erkenning van het probleem. Het tweede is dat we ook hebben vastgesteld dat er vanuit hen meer stappen gezet moeten worden. De verhoging van de minimumleeftijd voor chauffeurs naar 21 jaar die zij recent aankondigden is wat mij betreft de eerste stap en zeker niet de laatste. De komende maanden gaan we door met het voeren van gesprekken op hoog niveau. Over meer veiligheid, goed werk en het creëren van een gelijk speelveld op de taximarkt tussen de reguliere taxi’s en Uber-taxi’s. Vooral voor dat laatste heb ik natuurlijk ook de staatssecretaris in Den Haag nodig.”

Volgende week gaat u naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) toe. Wat wordt uw belangrijkste boodschap aan haar?
 “Geef ons als stad de ruimte om regels te kunnen stellen aan de belmarkt, waar de taxi-app Uber onder valt. En haal daarmee het onderscheid weg tussen taxi’s op de opstapmarkt – die wij op dit moment als stad wel kunnen handhaven – en de Uber-taxi’s op de belmarkt.”

  • Dijksma: “De ‘licence to operate’ van Uber staat gigantisch onder druk in Amsterdam. Het kan zo niet langer en er moet iets veranderen.”

Lees verder:  https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/als-uber-zich-niet-aanpast-gaan-we-hoe-dan-ook-ingrijpen/

Een reactie plaatsen

css.php