Doelgroepenvervoer integreren met OV: omgaan met verschillende belangen OV-autoriteit en gemeente.

Doelgroepenvervoer integreren met OV: omgaan met verschillende belangen OV-autoriteit en gemeente.

Beleidsmedewerkers doelgroepenvervoer bij gemeenten zien het integreren met OV en het omgaan met verschillende belangen van de OV-autoriteit en de gemeente als de grootste uitdaging in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek onder Nederlandse gemeenten, gehouden door CROW. Een tipje werd al opgelicht tijdens het recente Landelijk Congres Doelgroepenvervoer.

De markt van doelgroepenvervoer is aan het veranderen, stelt het CROW. De verplaatsingsbehoefte van de desbetreffende doelgroepen wordt steeds diverser. Gemeenten moeten meer doen voor minder geld, door decentralisaties in het sociale domein en een terugtrekkende rijksoverheid. En er is steeds minder aanbod van regulier openbaar vervoer in landelijk gebied aan de onderkant van de markt door de focus op sterke(re) lijnen. Door al deze ontwikkelingen zoeken de opdrachtgevende overheden naar manieren om de mobiliteit voor hun burgers op een aanvaardbaar peil te houden.

Reden voor CROW om onderzoek te doen naar de (informatie) behoeften en uitdagingen van  beleidsmedewerkers en welke rol zij voor CROW zien weggelegd. Met als doel hen verder te kunnen helpen bij de organisatie van kwalitatief goed en betaalbaar doelgroepenvervoer. Het onderzoek bestond uit klantgesprekken en een kwantitatieve enquête.

De belangrijkste uitdagingen in het werk van een gemeenteambtenaar die zich bezig houdt met doelgroepenvervoer:

– Hoe kunnen we openbaar- en doelgroepenvervoer integreren en omgaan met de verschillende belangen van OV-autoriteit en gemeente? (74%).

– Zijn er combinaties tussen de verschillende regelingen te maken om kosten te besparen? (63%).

– Hoe richten we als gemeente/gemeentelijke samenwerkingsorganisatie ons doelgroepenvervoer idealiter in (door middel van regiecentrale of op een andere wijze?) – 67%

– Hoe krijg ik inzicht in een reële kostenraming voor het doelgroepenvervoer? (44%).

– Hoe besteed ik het vervoer zo aan dat ik maximale kwaliteit voor een goede prijs krijg? (51%).

Andere uitdagingen die veel werden genoemd:

  • - Hoe ga ik om met veranderingen of ontwikkelingen (bijvoorbeeld Maas) tijdens een contractperiode? (42%).
  • - Hoe krijg ik meer inzicht in de data en kosten van de verschillende vervoersregelingen? (42%).
  • - Hoe organiseer ik het contractbeheer op de verschillende vervoersregelingen bij doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer (inclusief dagbesteding), leerlingenvervoer, Participatiewet (WsW)-vervoer, Jeugdwet)? (35%).
  • - Hoe krijg of houd ik overzicht in de diverse regelingen en aanbestedingen? (29%).
  • - Ik heb onvoldoende tijd om mijn werk en alle uitdagingen naar tevredenheid op te pakken (28%).

Eind 2018 is de ‘Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer’, beschikbaar gekomen. Hiermee hoopt CROW gemeenten te helpen bij de uitdaging ‘hoe krijg ik inzicht in een reële kostenraming voor doelgroepenvervoer?’

Want er is een grote behoefte aan informatie: aan het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen rondom doelgroepenvervoer (64%), aan het persoonlijk van gedachten wisselen met collega’s van andere gemeenten (46%), aan het bekijken van beleidsplannen van andere gemeenten (50%), aan het leren van best practices/praktijkvoorbeelden van andere opdrachtgevers (67%) en het krijgen van inzicht in door anderen gehanteerde tarieven (49%).

Andere genoemde behoeften zijn: waar wordt aanbesteed en waar niet, welke partijen zijn het vaakst contractpartner, informatie over gebruik van een regiecentrale, inzicht in samenwerkingsverbanden.

CROW brachtonlangs de publicatie ‘Wmo-vervoerregelingen per 1-12-2018’ uit, waar deze informatie in is opgenomen. CROW merkt wel dat nog niet iedereen bekend is met deze publicatie.

Gemeenten zien meerwaarde in het uitwisselen van kennis via een online platform/community. Een omgeving waar ze kennis kunnen halen en brengen. Ze hopen daar relevante documenten en informatie te vinden, zoals praktijkvoorbeelden en beleidsdocumenten, waardoor zij niet zelf het wiel opnieuw uit hoeven te vinden maar gebruik kunnen maken van kennis en ervaringen van andere gemeenten.

Met een groep deskundigen ‘de Smaakmakers’ werkt CROW aan die community ‘doelgroepenvervoer en ov’. De Smaakmakers zijn vertegenwoordigers vanuit decentrale overheden en adviesbureaus die één keer per kwartaal bij elkaar komen om kennis te delen en de laatste ontwikkelingen te bespreken op het gebied van doelgroepenvervoer. Samen met hen pakken we bovenstaande punten op. Meer informatie: www.crow.nl/doelgroepenvervoer

  • Doelgroepenvervoer integreren met OV: omgaan met verschillende belangen OV-autoriteit en gemeente. Maar hoe?

Een reactie plaatsen

css.php