DVG viert dit jaar haar 25-jarig bestaan

DVG viert dit jaar haar 25-jarig bestaan

Deze maand, juni 2017, is het 25 jaar geleden dat DVG werd opgericht. Er is de afgelopen kwart eeuw veel gebeurd.

In het najaar zal DVG het 25-jarig bestaan met haar franchisenemers en medewerkers vieren. Een goed moment voor een terugblik…

In 1992 is De Vier Gewesten opgericht. In eerste instantie als VOF, waarbij mede-oprichter en directeur van Taxi Heemstra te Steenwijk, de heer Henk Rutten, samen met directeur Wim Brouwer, de vennoten waren. In oktober van dat jaar is de VOF omgezet naar een BV.

De Vier Gewesten is opgezet als commercieel samenwerkingsverband van taxi-, touringcar- en ambulancebedrijven in de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe (Vier Gewesten) met Zwolle als statutaire vestigingsplaats.

De 16 bedrijven, met 19 vestigingen, beschikten over ongeveer 300 voertuigen. Alle voertuigen waren voorzien van het DVG-logo en de chauffeurs droegen allemaal een donkergroen DVG-uniform met grijze das. De opzet was om gezamenlijk de markt op te gaan om in te kunnen spelen op de schaalvergroting die mogelijk werd gemaakt door de invoering van de Wet Personenvervoer in 1988.

De aangesloten ondernemers werden franchisenemer en waren in staat om, met behoud van eigen zelfstandigheid, gezamenlijk mee te doen met onder andere regionaal leerlingenvervoer. Toen in 1994 de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) werd ingevoerd, is in vrijwel de hele regio dat vervoer (onderhands) binnengehaald door DVG. Binnen de ambulancetak van DVG werd voorop gelopen bij de vorming van Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Na de totstandkoming daarvan zijn deze zelfstandig buiten DVG voortgezet.

DVG heeft vanaf het begin in 1996 meegedaan met Europese aanbestedingen. Ondertussen groeide het aantal franchisenemers gestaag. Toen in 1997 de eerste Europese aanbesteding van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in de Achterhoek aan DVG werd gegund (onder de naam Mobimax), is deze groei in een stroomversnelling gekomen.

Door de overname van VervoersCoördinatie Midden-Brabant (VCM) in Tilburg in 1998, inclusief kantoorfaciliteiten, is DVG in Brabant neergestreken. Tot eind 2009 is DVG gehuisvest geweest aan de Ringbaan West, in een vleugel van een voormalig klooster. Doordat DVG inmiddels was uitgegroeid tot de landelijke specialist in collectief personenvervoer, was de locatie in Tilburg te klein geworden en trok DVG in januari 2010 in het huidige, moderne kantoorgebouw in Rijen.

In 2008 heeft De Vier Gewesten BV haar naam gewijzigd in DVG Holding BV, om vervolgens een aantal werkmaatschappijen op te richten. Eén daarvan is De Vier Gewesten BV, de onderneming waarmee meestal wordt ingeschreven op Europese aanbestedingen.

Daarnaast valt DVG Regie BV onder de holding. In deze BV zitten onder meer de landelijke contracten met VGZ en Menzis voor Zittend Ziekenvervoer. Ook het callcenter valt onder deze BV.

In DVG Kwaliteit & Opleidingen worden ISO-begeleidingen, TX-Keur opleidingen, chauffeursopleidingen, cursussen Levensreddend Handelen, medische keuringen, RI&E’s, etcetera verzorgd. DVG Kwaliteit en Opleidingen heeft als één van de eerste opleidingsinstituten een door SFT goedgekeurde E-learning Algemene Bedrijfscursus TX-Keur opgezet.

Vorig jaar heeft DVG de Regiecentrale-functie voor de Regio Arnhem-Nijmegen gegund gekregen. Dit heeft er in geresulteerd dat in Rijen een callcenter is opgerichtwaaraan per 1 januari 2017 de landelijke centrale ten behoeve van Zittend Ziekenvervoer is toegevoegd.

DVG heeft sinds 1 juni jl. een eigen planningsafdeling in het hart van de Regio Arnhem-Nijmegen, namelijk in Bemmel. Het totale personeelsbestand is door deze recente ontwikkelingen gegroeid naar ongeveer 80 medewerkers.

Het callcenter van DVG vormt mede de basis voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening aan de ongeveer 100 franchisenemers, die met zo’n 5.000 voertuigen en 8.000 medewerkers dagelijks honderdduizenden mensen vervoeren. Daarmee behoort DVG tot de grootste aanbieders van collectief personenvervoer in ons land.

De ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt gaan momenteel erg snel en zullen naar verwachting de komende jaren in een stroomversnelling geraken. DVG zal daarom de komende tijd een mobiliteitsconcept ontwikkelen waarbij ingespeeld zal worden op deze ontwikkelingen, om daardoor ook de komende 25 jaar een factor van belang te zijn in de mobiliteitssector.

  • In het najaar viert DVG haar 25-jarig bestaan.

Een reactie plaatsen

css.php