Economische voorspoed in Nederland vertaalt zich in files op de weg en in het OV

Economische voorspoed in Nederland vertaalt zich in files op de weg en in het OV

‘Bij Rotterdam komen de files altijd eerder op gang. Je ziet het bij de Beneluxtunnel nu ook vollopen’, zegt Bas van de Beek van de Verkeersinformatiedienst (VID) terwijl hij – in een verhaal van de FD – naar het grote scherm wijst.

In beeld is daar de wegenkaart rond Rotterdam, de grote snelwegen kleuren steeds dieper rood. “Ik heb altijd het gevoel dat dit komt doordat er meer fysiek werk wordt gedaan. Je hebt de haven en meer werkbusjes, terwijl rond Amsterdam de drukte altijd later start.”

Ruim drie jaar werkt Van de Beek nu als analist bij de VID en in die periode heeft hij de drukte op de snelwegen stevig zien toenemen. Via de site, de app en bij een aantal regionale radiostations houden hij en collega Carlijn Hubregtse automobilisten op de hoogte. Van de Beek: “De files beginnen eerder en de staart wordt langer. De pieken worden ook extremer zoals je afgelopen najaar zag. Het gaat te goed in Nederland en dat vertaalt zich opde weg.”

Onderzoek van het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid (KiM) onderschrijft die analyse. Het verkeer op het hoofdwegennet nam in 2016 met 3% toe. Dat klinkt niet als bijzonder veel, maar het leidde wel tot 10% meer reistijdverlies, na de recordtoename van 22% in 2015. Vooral in de avondspits en op de noordvleugel van de Randstad nam het verlies aan reistijd toe. Afgelopen jaar bleef de filedruk gelijk, maar dat was onder andere te danken aan bijvoorbeeld de verbreding van de A1. Ook gaan mensen steeds vroeger op pad; de spits duurt langer.

Louter kiezen voor meer asfalt lijkt geen optie meer, al zal dat bij de ergste knelpunten nog steeds helpen. Zo brengt de forse verbreding van de A2 bij Amsterdam op de snelweg verlichting, maar blijkt ook dat het net van aangesloten provinciale wegen in de spits die capaciteitsuitbreiding niet aan kan. En dat slaat weer terug op de snelweg zelf.

Van de Beek wijst op de dagelijkse opstoppingen bij afritten naar Vinkeveen en Breukelen op de A2. “Die afrit bij Breukelen is lang, maar zelfs nog voor die lange afrit moeten er al auto’s op de vluchtstrook gaan staan.” Ook voor steden is het steeds lastiger om het extra verkeer te verwerken.

Volgens ceo Cees de Wijs van Dynniq, een specialist in infra- en verkeerssystemen, moet er naar andere oplossingen gekeken worden om de filedruk te verminderen. “Verbetering van de aansluiting en de doorstroming op het aangesloten net van provinciale wegennet zal enig soelaas bieden om de filedruk te verminderen”, aldus De Wijs. “Het is onherroepelijk zo dat als de economie groeit ook de mobiliteit toeneemt, maar in en om de steden kun je met dynamische verkeerssystemen de capaciteit met zo’n 20% tot 25% vergroten.”

Inmiddels levert Dynniq in 120 gemeenten een platform (IMflow) waarmee verkeersstromen op ring- en toegangswegen en doorgaande routes beter geleid worden. “Zo kunnen de verkeerslichten bij zware vrachtwagens de verkeerslichten zo ingesteld worden dat de truck met zo min mogelijk remmen en optrekken door de stad rijdt zodat de doorstroming verbetert”, aldus De Wijs.

Wat betreft het hoofdwegennet zal in 2040 de filedruk in een scenario met lage economische groei van gemiddeld 1% per jaar, ongeveer met 25% toenemen ten opzichte van de huidige situatie, zo staat in de vorig jaargepubliceerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vorig jaar publiceerde. Bij een hogere economische groei van 2% in de jaren tot 2040 ontstaan er grote problemen. Het aantal voertuigverliesuren zal dan verdubbelen, evenals de economische schade. Die loopt dan op naar €6 mrd per jaar.

In de zeshoek Amsterdam – Zwolle – Arnhem – Eindhoven – Breda – Den Haag zullen structureel files komen te staan. Het openbaar vervoer loopt ook vol. Het aantal per trein gereisde kilometers neemt in het hoge groei-scenario met 45% toe. Voor het OV ontstaan in de Randstad en de grote routes in het land knelpunten in capaciteit en bereikbaarheid. Niet voor niets pleitte directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer onlangs voor het verhogen van de investeringen in de infrastructuur, bijvoorbeeld voor de aanleg van lightrail-verbindingen.

Naast een grotere filegevoeligheid voorziet De Wijs de komende jaren structurele problemen op de belangrijke vervoerscorridor naar Duitsland. Bij een lage economische groei zal in 2030 qua volume 17% meer vracht de grens met Duitsland over gaan bij Venlo. Bij een hogere economische groei loopt de toename op naar 43%. De Wijs: “Daar moet je echt iets doen anders is de Rotterdamse haven niet meer bereikbaar.”

‘Smart mobility’ kan hier volgens de Dynniq-ceo uitkomst bieden. Zo kondigden de overheid en twintig bedrijven aan over drie jaar dagelijks rond de honderd zelfrijdende truckkonvooien op de A15 te willen laten rijden. De Wijs: “Ook kun je er aan denken om op afstand individuele snelheidsadviezen aan vrachtwagens te geven, zodat ze meer gespreid de drukte rond de stad in rijden.”

Ten slotte verwacht De Wijs op termijn dat autonoom rijdende voertuigen kunnen bijdragen. “Auto’s kunnen dan korter op elkaar rijden waardoor de capaciteit van de weg beter benut wordt. De combinatie van slimme systemen, autonoom rijden en uiteindelijk ook beprijzing van weggebruik zou veel verbetering kunnen brengen.”

Lees meer:

https://fd.nl/economie-politiek/1233878/het-gaat-te-goed-in-nederland-en-dat-vertaalt-zich-op-de-weg?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=20180108&s_cid=671

Een reactie plaatsen

css.php