Europarlementariër Agnes Jongerius bemiddelt voor teleurgestelde Amsterdamse Uber-chauffeurs

Europarlementariër Agnes Jongerius bemiddelt voor teleurgestelde Amsterdamse Uber-chauffeurs

Ex-vakbondsvrouw en Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA), vice-voorzitter van de commissie Werkgelegenheid in het Europees parlement, gaat bemiddelen tussen de Uber-directie en ontevreden Uber-chauffeurs. Gisteren vond een tweede gesprek met Uber plaats. De chauffeurs hebben er weinig vertrouwen in dat het met het bedrijf goed komt.

Jongerius gaat zich, volgens AT5, daarom samen met hen over vervolgstappen buigen. Volgens een woordvoerder van de chauffeurs behoort het neerleggen van werk tot de mogelijkheden. Concrete plannen zijn er nog niet.

De chauffeurswoordvoerder stelt dat dit nodig is, omdat het gesprek met Uber gisteren nauwelijks tot iets heeft geleid. Het bedrijf is volgens hem “ver van de realiteit verwijderd”. “Ze zeggen bijvoorbeeld dat de omzet achterblijft omdat de chauffeurs niet op slimme tijden rijden. Of dat iedereen in een dikke Mercedes rijdt, terwijl bijna niemand dat doet.”

Toch zegt 
Uber wel degelijk stappen te zetten. Volgens een woordvoerder hebben de maatregelen vooral betrekking op de dienstverlening van Uber, omdat de chauffeurs in een eerste gesprek hebben aangegeven dat dit “het grootste pijnpunt” is. “Ze gaven vorige keer aan dat klachten niet persoonlijk genoeg afgehandeld worden. Daarom richten we een geschillencommissie op en verbeteren we de communicatie.”

De Uber-woordvoerder stelt dat het inkomen eerder nog als ‘secundaire’ eis werd aangemerkt. Dat is opvallend, want eerder waren de tarieven al de voornaamste reden voor de chauffeurs om in protest te gaan.

”Ze weten dondersgoed waarom we protesteren”, werpt de woordvoerder van de chauffeurs dan ook tegen. “We willen een eerlijker systeem, zodat chauffeurs rond kunnen komen en niet 60 uur per week hoeven te werken. Dat hebben we twee weken geleden ook nog geschreven in een brief aan Uber.”

Volgens hem was er in het gesprek met het bedrijf nauwelijks ruimte om het inkomen te bespreken. Ook de chauffeursstop zou zijn weggemoffeld onder het kopje ‘de rest’. “Ze nodigen ons vooral uit om onrust te voorkomen”, aldus de woordvoerder van de chauffeurs.

De chauffeurs willen nog wel in gesprek, maar dan moet het een ‘concrete dialoog’ worden. “In de tussentijd zetten wij vervolgstappen. De bereidheid daarvoor is bij chauffeurs steeds groter.”

De keuze voor ex-vakbondsvrouw Agnes Jongerius is begrijpelijk. Ze houdt zich – ondermeer in het Europarlement – al lange tijd bezig met de ‘platformeconomie’, waarvan Uber deel uitmaakt. Op haar initiatief maakte de Wiardi Beckmann Stichting van de PvdA een diepgaande studie van de platformeconomie: ‘Naar een normalisering van platformwerk’.

In het komende nummer van Magazine Personenvervoer, dat medio april uitkomt, praten we uitgebreid met Agnes Jongerius.

  • Europarlementariër Agnes Jongerius bemiddelt voor teleurgestelde Amsterdamse Uber-chauffeurs.

Een reactie plaatsen

css.php