Europarlementariërs stemmen in met verhoging van rechten van werknemers in de gig-economie; schijnzelfstandigen vallen buiten de boot

Europarlementariërs stemmen in met verhoging van rechten van werknemers in de gig-economie; schijnzelfstandigen vallen buiten de boot

EP-leden keurden op dinsdag minimale rechten goed voor werknemers met on-demand, op vouchers gebaseerde of platformbanen, zoals Uber of Deliveroo.

De wet, die al is overeengekomen met EU-ministers, kent een reeks minimumrechten toe voor mensen met een tijdelijke of tijdelijke baan, on-demand werknemers, intermitterende werknemers, voucher-gebaseerde werknemers, platformmedewerkers, evenals betaalde stagiairs en leerlingen als ze werk minimaal drie uur per week en gemiddeld 12 uur per vier weken. Zelfstandigen zullen van de nieuwe regels worden uitgesloten.

Volgens de wet moeten werknemers vanaf de eerste dag worden geïnformeerd als algemeen beginsel en niet later dan zeven dagen, indien gerechtvaardigd, over de essentiële aspecten van hun arbeidsovereenkomst, zoals een taakomschrijving, een startdatum, de duur, beloning, standaardwerkzaamheid dag of referentietijd voor mensen met onvoorspelbare werkschema’s.

De specifieke reeks rechten om nieuwe vormen van werkgelegenheid te dekken, omvat: werknemers met contracten op aanvraag of soortgelijke vormen van werkgelegenheid moeten kunnen profiteren van een minimale mate van voorspelbaarheid, zoals vooraf bepaalde referentie-uren en referentiedagen. Ze moeten ook in staat zijn om zonder gevolgen een opdracht te weigeren buiten de vooraf bepaalde uren of om te worden vergoed als de opdracht niet tijdig is geannuleerd.

De lidstaten nemen maatregelen om misbruik te voorkomen, zoals limieten voor het gebruik en de duur van het contract. De werkgever mag werknemers niet verbieden, benadelen of belemmeren om een ​​baan te nemen bij andere bedrijven als dit buiten het werkschema valt dat met die werkgever is overeengekomen.

De proeftijd zal niet langer zijn dan zes maanden of in verhouding staan ​​tot de verwachte duur van het contract in het geval van een dienstverband voor bepaalde tijd. Een hernieuwd contract voor dezelfde functie zal niet resulteren in een nieuwe proeftijd. Ten slotte zal de werkgever verplichte training, die geldt als werktijd, kosteloos aanbieden. Indien mogelijk moet een dergelijke training binnen werktijd worden voltooid.

Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES), de rapporteur, zei: “Deze richtlijn is de eerste grote stap in de richting van de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten, die alle EU-werknemers omvat. Alle werknemers die zich in het ongewisse bevonden, krijgen nu minimale rechten dankzij deze richtlijn en de arresten van het Europees Hof van Justitie, vanaf nu kan geen enkele werkgever misbruik maken van de flexibiliteit op de arbeidsmarkt.”

Aangezien het in de platformeconomie veelal gaat over schijnzelfstandigen, is deze wet in de meeste gevallen dus een wassen neus. De medewerkers van de meeste platforms en zeker de belangrijkste zijn geen werknemers. Dat betoogde ook Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) in een vinnige tweet na het aannemen van de wet: “De praktijk is helaas weerbarstiger: itt wat Eurocommissaris @mariannethyssen zegt krijgen de meeste platformwerkers geen extra bescherming door deze wet omdat ze als (schijn)zelfstandigen werken. De strijd voor eerlijk platformwerk gaat door!”

  • Nieuwe wet die platformwerkers moet beschermen, beschermt niet de traditionele werkers in de platformeconomie: de (schijn)zelfstandigen.

Een reactie plaatsen

css.php