Flinke wijzigingen OV in en om Amsterdam na opening Noord/Zuidlijn op 22 juli

Flinke wijzigingen OV in en om Amsterdam na opening Noord/Zuidlijn op 22 juli

De komst van de Noord/Zuidlijn en de groei van Amsterdam vormen de aanleiding van de omslag op 22 juli en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid voor een grondige herziening van het huidige bus- en tramnetwerk in het gebied van de Vervoerregio Amsterdam.

Verantwoordelijk voor de ‘omslag’ op 22 juli zijn de vervoerders EBS, GVB en Connexxion. Vervoerregio Amsterdam is ingedeeld in vier zogenoemde ‘concessiegebieden’ voor Openbaar Vervoer: Amsterdam, vervoerder: GVB;  Waterland, vervoerder: EBS;  Zaanstreek, vervoerder: Connexxion; Amstelland-Meerlanden, vervoerder: Connexxion.

Elke vervoerder stelde – met het oog op de komst van de Noord/Zuidlijn – een vervoerplan op voor het OV in 2018, in het betreffende concessiegebied. Dit vervoerplan werd vervolgens door het overkoepelende, dagelijks bestuur getoetst aan een zogenoemd ‘Programma van Eisen’ en in dit specifieke geval ook aan de ‘Lijnennetvisie’.

In het Programma van Eisen voor Amsterdam staan onder meer concrete afspraken over maximale loopafstanden en reistijden naar haltes en knooppunten, maar er moest in het plan ook rekening gehouden worden met het feit dat de Vervoerregio de komende jaren minder budget vanuit de Rijksoverheid zal ontvangen. Een uitdaging, want er moeten dus meer reizigers vervoerd worden tegen lagere kosten.

In de Lijnennetvisie zijn weer een aantal aanvullende richtlijnen beschreven, waar de nieuwe vervoerplannen aan moesten voldoen en waarbij de netwerken van GVB, EBS en Connexxion goed op elkaar zijn afgestemd. Vanaf ieder Noord/Zuidlijn-station kan straks bijvoorbeeld verder worden gereisd met een tram of bus. Dit netwerk-ontwerp zorgt er voor dat de reistijd voor veel reizigers verkort wordt.

Al deze kaders, eisen, afspraken en inspraaksessies met Amsterdammers (o.a. door middel van bewonersbijeenkomsten, online onderzoek en consultatierondes bij stakeholders) leidden in 2016 tot het definitieve Vervoerplan. Hierin wordt het metronetwerk van Amsterdam in het algemeen, en de Noord/Zuidlijn in het bijzonder, de ruggengraat van het Openbaar Vervoer.

Daarnaast blijft de ene helft van het bus- en tramnetwerk zoals het is, maar zal de andere helft wijzigen: nog niet eerder veranderden er zoveel tramlijnen van nummers en routes. De meeste reizigers gaan erop vooruit. Zij komen gemiddeld sneller aan op hun plaats van bestemming in de stad. Voor een klein deel van de reizigers geldt dat zij iets langer onderweg zijn en/of vaker een overstap moeten maken.

De veranderingen in grote lijnen:

- De metro wordt de ruggengraat van het OV en er komen meer oost-west verbindingen met de bus en met de tram.

– Er zullen minder trams rijden in het centrum, omdat meer reizigers zullen kiezen voor een snelle rit met de Noord/Zuidlijn.

– De tram-, bus- en metro-netwerken zijn op 22 juli goed op elkaar afgestemd: vanaf ieder Noord/Zuidlijn-station kan straks bijvoorbeeld verder worden gereisd met een tram of bus, waardoor de reistijd voor veel reizigers verkort wordt.

– Knooppunten veranderen: waar eerder Centraal Station het belangrijkste overstappunt was, komen er nu ook overstappunten bij de stations Noord, Zuid en het Weteringcircuit, waardoor reizigersstromen verspreid worden.

Wat verandert er in Noord?

Voor het gros van de bussen uit de regio Waterland zal de rit eindigen bij station Noord, waar reizigers hun reis naar het centrum van Amsterdam op een snelle manier kunnen vervolgen met de Noord/Zuidlijn. Het gevolg is dat hierdoor veel minder bussen rijden door de IJ-tunnel, waardoor het rondom Centraal Station minder druk wordt.

Wat verandert er in Zuid?

De komst van de Noord/Zuidlijn heeft ook impact in Amsterdam Zuid. Enerzijds is deze buurt nu een nieuwe, snelle metrolijn rijker, anderzijds gaat dit deels ten koste van de tram. Deze afweging is gemaakt, omdat veel van de trams bovengronds parallel rijden aan de route van de Noord/Zuidlijn.

Wat verandert er in Oost?

De belangrijkste verandering in Amsterdam Oost, bestaat eruit dat tramlijnen een andere route zullen rijden en/of van nummer veranderen. Lijn 9 wordt bijvoorbeeld lijn 19 en rijdt van Diemen naar Sloterdijk. Doordat deze tram nu ook een halte krijgt bij station Weesperplein en Vijzelgracht kunt u hier bijvoorbeeld overstappen op de Oostlijn of de Noord/Zuidlijn. Tram 14 zorgt ervoor dat u nog wel makkelijk van Centraal Station met de tram naar de Dappermarkt en Artis kunt reizen.

Wat verandert er in West?

Tramlijn 3 zal vaker gaan rijden. Daarbij wordt ook Westerpark makkelijker te bereiken doordat lijn 5 stopt bij de Westergasfabriek. Lijn 14 gaat wel vaker rijden, maar alleen tussen Centraal Station – dit is een nieuwe halte – en Flevopark. De tram rijdt niet meer tussen Rokin en Slotermeer. Geuzenveld zal bereikbaar blijven met de tramlijnen 7 en 13 en bus 21. Lijn 1 wordt een nieuwe oost-westverbinding. Vanuit Osdorp blijft de route tot Leidseplein gelijk, maar vervolgens rijdt de tram via de metrostations Vijzelgracht en Weesperplein naar het Muiderpoortstation.

  • Flinke wijzigingen OV in en om Amsterdam na opening Noord/Zuidlijn op 22 juli.

Een reactie plaatsen

css.php