Gebrekkige compensatieregeling bij NMBS

Gebrekkige compensatieregeling bij NMBS

De ombudsdienst voor de Belgische spoorwegen ontving vorig jaar 3.709 klachten. Dat is het laagste peil in vijf jaar tijd, meldt De Standaard. In 2016 kreeg de ombudsdienst voor de spoorwegen 3.709 klachten binnen en dat is een daling van liefst 40 procent. In 2015 ging het nog over 6.188, wat toen een stijging van 38 procent was. 2015 was zo het slechtste jaar, 2016 in één klap het beste. Eén klacht op drie gaat over vertragingen, afgeschafte treinen en compensatieregelingen.

Van die klachten werden in totaal 1.303 dossiers geopend. Dat is zelfs het laagste peil in tien jaar. Het dieptepunt was in 2010. Toen ging het om 7.181 dossiers.

De stiptheid van de NMBS zakte van 90,9 procent in 2015 naar 89,2 procent vorig jaar. Een trein rijdt stipt wanneer hij niet meer dan 6 minuten vertraging heeft. “Het verlengen van de rittijden, die de treinreizigers in december 2014 moesten slikken, blijkt uitgewerkt”, klinkt het bij de NMBS. “Hoe verklaart ons nationaal spoorwegkoppel dit?”

Volgens de NMBS ligt de verklaring voor de hand. “2016 kende een dip omwille van de belangrijke impact van “derden”, zoals stakingen, spoorlopers, aanslagen en bommeldingen”, zegt woordvoerder Bart Crols.

Dat stiptheidscijfer vertelt bovendien niet het hele verhaal, zegt de NMBS: “Een vertraging van zes minuten kan minimaal lijken, maar op een reis van vijftien minuten is dit relatief gezien veel. Daarnaast kan met een vertraging van minder dan zes minuten een aansluiting gemist worden, terwijl deze treinen in de statistieken wel opgenomen zijn alsof ze stipt reden.”

Bovendien worden afgeschafte treinen niet in de stiptheidscijfers opgenomen. “Indien een trein tussen Charleroi en Antwerpen-Centraal een aardige vertraging opbouwt, kan de trein beperkt worden tot Antwerpen-Berchem, zonder dat dit het stiptheidspercentage nadelig beïnvloedt. Welke gedupeerde reiziger kan dit allemaal correct vinden?” De ombudsdienst verwijst schamper naar de ÖBB, de spoorwegmaatschappij in Oostenrijk, die in 2016 een stiptheid van liefst 96 procent presteerde.

De dienst laakt ook de gebrekkige compensatieregeling van de NMBS in opvallend harde termen. “De compensatiemethode van de NMBS blijft archaïsch en zo lek als een zeef”, klinkt het. Reizigers op zoek naar gerechtigheid haken ontmoedigd af, fraudeurs krijgen kansen. Niets nieuws onder de zon, we klaagden het al meermaals aan. In de vervoersvoorwaarden wat komma’s en accenten verleggen, kan dit niet rechttrekken.”

De NMBS spreekt tegen dat reizigers ontmoedigd afhaken. “Het aantal compensatieaanvragen is in 2016 met 202 procent gestegen, vooral omwille van de stakingen. Meer dan 90 procent van de aanvragen wordt goedgekeurd”, zegt Crols.

  • ‘De compensatieregeling van NMBS is archaïsch en zo lek als een zeef” zegt de Ombudsdienst.

Een reactie plaatsen

css.php