Geslaagde toeteractie van de taxi’s in de Vlaamse steden!

Geslaagde toeteractie van de taxi’s in de Vlaamse steden!

Veel taxichauffeurs hebben donderdagochtend om vijf voor 12 gevolg gegeven aan de oproep om te verzamelen en luid te toeteren: op een centrale marktplaats, bij het stadhuis of op de taxistandplaats bij het station, op de luchthaven…

De taxi’s wilden met deze actie aan de Vlaamse Parlementsleden een duidelijk signaal geven dat het ‘5 voor 12’ was en voor hen aanpassingen van het voorstel van decreet nodig waren. En die acties maakten indruk en tonen aan dat de taxi’s niet zomaar met zich laten sollen. Daar gaat deze of de volgende regering rekening mee moeten houden bij de verdere besprekingen, aldus de taxiorganisatie GTL: “We zullen onze stem blijven verheffen, niet opgeven. De sector krijgt meer steun dan het zelf vermoedt.”

In de tussentijd waren afgevaardigden van de taxisector en van de vakbonden aanwezig in de Commissievergadering om er het debat en de stemming te volgen. Minister Weyts  blijft sterk geloven in een deregulering van de markt, zodat alle taxi’s overal in Vlaanderen vrij kunnen opereren, ook zonder voorafgaande bestelling, en tegen vrije tarieven kunnen werken.

Mobiliteitsminister Weyts blijft overtuigd dat op deze wijze de prijs van de taxi’s sterk naar beneden zal gaan. De minister denkt dat er zo geen of minder lege ritten meer zullen zijn. Ook is de minister er van overtuigd dat de deregulering naar meer taxi’s in landelijke gebieden zal leiden, zodat iedereen ook daar onmiddellijk een taxi zal kunnen bestellen (liefst een goedkope).

Minister Weyts en parlementslid Marino Keulen geloven dat de vrije markt ook in de taxisector alles kan regelen en naar een evenwicht zal doen evolueren. Dit ondanks jarenlange onderzoeken en vakliteratuur die steeds op het tegendeel wijst omdat de taxisector een onvolkomen markt is. Doemscenario’s zoals een Uber-monopolie of een overvloed aan taxi’s in de steden en toenemende chaos (zoals geconstateerd kan worden waar een vergelijkbare deregulering is toegepast), vinden zij overdreven.

Toch hebben de meerderheidspartijen toegegeven dat zij de bezorgdheden van de taxibedrijven en hun chauffeurs kunnen begrijpen. Daarom heeft minister Weyts een aantal ‘beloftes’ geformuleerd: zo komen er nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die OV-taxi’s kunnen inzetten voor het netwerk van Openbaar Vervoer op Maat dat vanaf eind 2020 operationeel moet zijn. Ook zullen er nieuwe subsidies worden voorzien voor de standplaatstaxi’s in de steden wanneer ze voor vergroening kiezen: subsidies bij aankoop van zero-emissievoertuigen en subsidies voor laadpalen.

Minister Weyts belooft achteraf ook met een evaluatie te komen, binnen een bepaalde termijn nadat het decreet in werking is getreden is. Onduidelijk is momenteel wanneer dit precies zal zijn. Over één jaar, twee jaar? Hij denkt ook aan een ‘observatorium’ dat de evolutie op de markt in het oog moet houden. Daarnaast belooft de minister verder overleg met de stakeholders voor het afwerken van de uitvoeringsbesluiten van het decreet. Maar ja, verzucht de taxiorganisatie GTL, “we staan aan de vooravond van nieuwe verkiezingen. Zijn dit geen loze beloftes?”

  • Geslaagde toeteractie van de taxi’s in de Vlaamse steden! Toch kiest de politiek voor taxi-deregulering.

Een reactie plaatsen

css.php