Goede bestuurlijke begeleiding noodzakelijk voor invoering zelfrijdende voertuigen

Goede bestuurlijke begeleiding noodzakelijk voor invoering zelfrijdende voertuigen

Arcadis, wereldwijd ontwerp- en adviesbureau voor de natuurlijke en bebouwde omgeving, publiceerde zojuist ‘Citizens in Motion’, een rapport waarin de uitdagingen omtrent geconnecteerde en autonome voertuigen (CAV) van 14 steden onder de loep worden genomen. Het studiebureau benadrukt dat zelfrijdende voertuigen kansen bieden voor steden, maar zeker ook bedreigingen.

Autonome voertuigen zijn geen verre toekomstmuziek meer en steden wereldwijd onderzoeken nu al de integratie van deze voertuigen. De mate en de manier waarop ze dat doen hangt af van een aantal factoren, zoals hun unieke culturele erfgoed en de bestaande infrastructuur.

De meeste grote steden worden geconfronteerd met enerzijds congestie, overvol openbaar vervoer en slechte luchtkwaliteit en anderzijds de noodzaak om nog te groeien, hun concurrentievermogen met andere steden te vergroten en de beleving voor hun inwoners te verbeteren. Geconnecteerde en autonome voertuigen bieden een reële kans om stedelijke mobiliteit te optimaliseren. Ze creëren complexe uitdagingen en bieden een aanzienlijk potentieel voor vooruitgang.

Arcadis vergeleek 14 steden wereldwijd en onderzocht hoe zij de revolutie naar zelfrijdende voertuigen aanpakken. De digitale transformatie van alle industriële sectoren biedt een enorme kans voor steden om de stedelijke mobiliteit radicaal te veranderen. Maar het is ook een hele uitdaging op bestuurlijk niveau: zonder degelijke implementatiestrategie kan de komst van deze voertuigen leiden tot een stijging van de fileproblemen en een daling van het gebruik van het openbaar vervoer en de inkomsten hieruit.

Verkeerskundige Mark Keppens van Arcadis: “We staan op een kruispunt. Afhankelijk van hoe lokale overheden deze nieuwe technologieën omarmen, zijn er twee scenario’s mogelijk. Ofwel wordt de implementatie goed begeleid met een positief effect voor de stedelijke groei en de gebruikerservaring als gevolg, ofwel, bij gebrek aan deze bestuurlijke begeleiding, zullen particuliere initiatieven de openbare ruimte ongecontroleerd en ongereglementeerd gebruiken en zullen lokale besturen inkomsten mislopen die nodig zijn om de openbare ruimte aan te passen en te onderhouden.”

Er zijn vier belangrijke aspecten die bijdragen aan het succes van deze nieuwe vervoersmodi:

– De gebruikerservaring

– Gegevensbeheer

– Een ecosysteem dat publiek en privé waarde creëert

– Multimodale digitale platformen

“Een algemene succesvolle toepassing en integratie van autonome voertuigen kan alleen als we een goede balans vinden en waarde creëren voor zowel overheidsinstanties als particuliere exploitanten”, voegt Keppens toe.

Elke stad heeft zijn eigen kenmerken en er bestaat geen “one size fits all”-benadering. Wel staat het vast dat mobiliteitsoplossingen gevonden zullen worden op stedelijk niveau, net zoals vele andere strategische beslissingen – vooral die met een impact op het milieu – meer en meer lokaal worden genomen. Dit bevestigt de machtsverschuiving van nationaal naar stedelijk niveau.

De studie toont alvast twee duidelijke trends. Ofwel zien steden die autonome voertuigen als een aanvulling op hun huidige vervoersaanbod en blijven ze massaal investeren in openbaar vervoer. Ofwel geloven steden (zoals San Francisco en Singapore) dat de toekomst van de mobiliteit zal draaien rond autonome voertuigen.

“De vergelijking tussen de steden maakt duidelijk dat het noodzakelijk is om de komst van autonome voertuigen individueel af te stemmen op de noden van elke stad”, besluit Keppens.

  • Arcadis: ‘Goede bestuurlijke begeleiding noodzakelijk voor invoering zelfrijdende voertuigen’

Een reactie plaatsen

css.php