Hoorzitting Vlaams Parlement over nieuw Taxidecreet

Hoorzitting Vlaams Parlement over nieuw Taxidecreet

Op donderdag 17 januari 2019 zal Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer – het zogenaamde ‘Taxidecreet’ – toelichten.

Een week later, op 24 januari om 14.00 uur, organiseert de commissie een hoorzitting met verschillende stakeholders. Ook worden de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de vakorganisaties en Über uitgenodigd.

De commissieleden willen graag het standpunt van GTL-Taxi over dit Taxidecreet horen. De bedoeling is dat de sprekers eerst hun bedenkingen over het ontwerp van decreet formuleren. Daarna heeft er hierover een gedachtenwisseling plaats met de commissieleden.

  • Hoorzitting Vlaams Parlement over nieuw Taxidecreet

Een reactie plaatsen

css.php