HyMove B.V. tekent overeenkomst met Chinees bedrijf HPI voor de productie van brandstofcelsystemen

HyMove B.V. tekent overeenkomst met Chinees bedrijf HPI voor de productie van brandstofcelsystemen

De Arnhemse producent van waterstof brandstofcelsystemen, HyMove B.V., heeft een overeenkomst getekend met het Chinese bedrijf Huai’an Powerful Industry (HPI) Co. Ltd voor de ontwikkeling en productie van brandstofcelsystemen. Deze systemen zullen worden gebruikt voor de waterstofvoertuigen, die het Chinese bedrijf gaat bouwen in een nieuwe fabriek bij de stad Xuyi. Met de bouw van de nieuwe fabriek, waarin met name bestelbussen en kleine vrachtauto’s geproduceerd worden, is een investering van bijna 400 miljoen euro gemoeid. HyMove B.V. zal het ontwerp en de engineering van de brandstofcelsystemen voor de voertuigen op zich nemen en de productiefaciliteit voor de systemen bij de fabriek in China opzetten.

De nieuwe fabriek voor waterstofvoertuigen is een initiatief van Huai’an Powerful Industry (HPI) Co. Ltd., de Xuyi Economic Development Council en de Shanshan Group, een participatiemaatschappij. De regio wil zich toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe energietechnologie en beschouwt de toepassing van waterstof als een van de speerpunten. Op een terrein van zo’n 25 hectare bij de stad Xuyi wordt volgend jaar begonnen met de bouw van een fabriek voor de productie van kleinere bestelauto’s, vrachtauto’s en speciaal ontworpen taxi’s en vuilniswagens. De voertuigen worden voorzien van brandstofcelsystemen, die waterstof omzetten in elektriciteit. Op termijn moet de fabriek jaarlijks zo’n 20.000 waterstofvoertuigen afleveren.

HyMove B.V. werd in 2016 door HPI benaderd vanwege haar kennis van waterstof brandstofcelsystemen. Na diverse gesprekken en een ontmoeting op de laatste Hannover Messe, waar een waterstofbus van de Poolse bussenbouwer Ursus met het HyMove-systeem aanwezig was, kreeg de samenwerking langzamerhand gestalte. HyMove B.V. zal in de samenwerking haar technische expertise van brandstofcelsystemen inbrengen en haar kennis van de productie van brandstofcelsystemen. HyMove zal niet alleen de energiesystemen voor de diverse typen voertuigen ontwerpen en ontwikkelen, maar zal ook de unit voor de productie van brandstofcellen als onderdeel van de nieuwe fabriek opzetten en inrichten.

“Het is de ambitie van HyMove B.V. om de introductie van een zo belangrijke technologie als waterstofvoertuigen wereldwijd te versnellen”, zei Theo Hendriks, CEO van HyMove B.V. bij de ondertekening van de overeenkomst. “Vandaag zetten we dankzij de ondertekening van de overeenkomst met Huai’an Powerful Industry een belangrijk stap in die richting. Die samenwerking is niet alleen van belang voor de regio Xuyi, HPI en HyMove, maar voor de hele waterstofindustrie wereldwijd. De introductie van waterstofvoertuigen is een onmisbaar element om de doelstellingen te bereiken uit het Akkoord van Parijs, dat gericht is op beperking van de klimaatverandering.”

“Ik wil de Chinese overheid een groot compliment maken voor de expliciete keuze om waterstoftechnologie in het nieuwe vijfjarenplan als een van de instrumenten in te zetten om de milieudoelstellingen te bereiken”, vervolgde Hendriks. “We verwachten dat China daarom een leidende rol zal spelen bij de transitie naar waterstof. We zijn er trots op, dat we dankzij onze samenwerking met HPI deel van die ontwikkeling kunnen uitmaken.”

Liang Sanyuan, die als partijsecretaris in de regio de drijvende kracht achter de bouw van de fabriek is, wees op het belang van de economische ontwikkeling van de regio Xuyi. In het totaal zal de regio een bedrag van zo’n 6,5 miljard euro investeren in de ontwikkeling van nieuwe energietechnologie, waarvan een vijfde deel bedoeld is voor waterstoftechnologie. Liang zegde vanuit de Xuyi Economic Development Council alle steun toe om de fabriek tot een groot succes te maken.

Tong Yanping, CEO van Huai’an Powerful Industry, wees erop dat de nieuwe fabriek met een verwachte omzet van ruim een miljard euro in de komende jaren, een van de grootste productiefaciliteiten voor waterstofvoertuigen ter wereld wordt. Hij verwacht dat het project – mede door de inzet van de technologie van HyMove – ook tot een versnelling van de commerciële ontwikkeling van nieuwe toepassingen zoals onbemande vliegtuigen en stationaire energie-opwekking op locatie zal leiden.

Voor HyMove B.V. kan de samenwerking met Huai’an Powerful Industry een grote doorbraak betekenen. HyMove heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van waterstof brandstofcelsystemen voor grote en middelzware voertuigen zoals bussen en trucks. De systemen worden al gebruikt door de Poolse bussenbouwers Solbus en Ursus.

HyMove werd in 2012 opgericht als vervolg op het HyMove-project, waarmee in de periode 2009 – 2013 in de regio Arnhem praktische ervaring werd opgedaan met het rijden op waterstof. In de afgelopen jaren werd de technologie verder ontwikkeld. Op 17 juni 2016 werd een nieuwe waterstofbus overhandigd aan OV-bedrijf Syntus. In deze bus van de Poolse bussenbouwer Solbus is een brandstofcelsysteem van HyMove B.V. ingebouwd. De ervaringen met de bus en het brandstofcelsysteem zijn zodanig positief, dat er vooral in Duitsland veel belangstelling bestaat om dergelijke bussen met HyMove-technologie in het openbaar vervoer in te zetten.

“Als alles naar wens verloopt, zal de samenwerking met HPI voor HyMove in de komende jaren substantiële omzetten opleveren”, licht CEO Theo Hendriks toe. “Dat heeft positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland. Als eerste gaan we ons team in Arnhem versterken met een engineering- en montageafdeling, die zich gaat bezighouden met de integratie van onze systemen in de voertuigen, die HPI in Xuyi zal produceren. Daarnaast zullen we in nauwe samenwerking de productielijnen voor de brandstofcelsystemen ontwerpen en inrichten.”

  • Op 17 juni 2016 werd een nieuwe waterstofbus overhandigd aan OV-bedrijf Syntus. In deze bus van de Poolse bussenbouwer Solbus is een brandstofcelsysteem van HyMove B.V. ingebouwd. De ervaringen er mee zijn uiterst positief.

Een reactie plaatsen

css.php