IRU roept op tot aangepaste bus- en touringcaregels in Europa

IRU roept op tot aangepaste bus- en touringcaregels in Europa

De voorstellen voor mobiliteitspakketten van de Europese Commissie bieden een onmisbare gelegenheid om goed in te spelen op de specifieke behoeften van autobus- en touringcarondernemers en om de voordelen van het stimuleren van de sector extra in de verf te zetten.

Bus- en touringcardiensten worden door mensen aan mensen geleverd en moeten worden onderworpen aan regels die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Matthias Maedge, die het IRU-werk in de EU leidt, zegt: “Met bus- en touringcardiensten die het potentieel bieden om uiteenlopende ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan, roept IRU het Europees Parlement en de Raad op om specifieke regels in te voeren om ervoor te zorgen dat de sector mensen een goede dienst levert. Efficiënt en bijdragend tot het verduurzamen van het Europese mobiliteitssysteem. ”

Hij vervolgt: “Het werven van chauffeurs, het in rekening brengen van de wegeninfrastructuur en regels voor rij- en rusttijden zijn sleutelgebieden, die bijzondere aandacht vereisen en specifieke oplossingen op maat voor autobus- en touringcarbedrijven nodig maken.”

Met de huidige werknemersregels die voornamelijk gericht zijn op de vrachtsector, pleit de IRU voor de vrijstelling van de overgrote meerderheid van het personenvervoer over de weg, wat overeenkomt met eerlijke en traditioneel aanvaarde reispraktijken.

In de tweede reeks voorstellen voor mobiliteitspakketten erkent de Commissie het belang van het autobus- en touringcardoerisme en de ecologische en sociale voordelen ervan. Volgens schattingen zal een toename van 1% in het autobus- en touringcarvervoer aanzienlijke voordelen voor de maatschappij opleveren in termen van vermindering van de CO2-uitstoot, verbetering van de connectiviteit voor achtergestelde sociale groepen, verhoging van de verkeersveiligheid en ondersteuning van de werkgelegenheid.

Als onderdeel van de oplossing voor congestie en schoner vervoer benadrukt de IRU dat bussen en touringcars niet mogen worden onderworpen aan externe kosten en congestiegerelateerde belastingen.

Bustoerisme, dat een cruciale rol speelt voor de lokale toeristenindustrie, is afhankelijk van vakantieplanningen en gedraagt ​​zich heel anders dan alle andere wegvervoersactiviteiten. Regels voor rij- en rusttijden moeten daarom rekening houden met de specifieke aard van de sector zodat deze mensen efficiënt kan bedienen.

Meer dan 300.000 bedrijven, waaronder veel kleine bedrijven, bieden rechtstreeks werk aan meer dan twee miljoen mensen, waardoor de sector van groot belang is voor de Europese economie en de duurzame mobiliteit van mensen. De industrie ondersteunt indirect miljoenen banen en biedt diensten aan meerdere andere industrieën.

  • IRU roept op tot aangepaste bus- en touringcaregels in Europa

Een reactie plaatsen

css.php