Is privaat geld een oplossing voor financiering extra OV?

Is privaat geld een oplossing voor financiering extra OV?

Het kabinet en de grote steden zien privaat geld als een optie voor de financiering van extra OV, melden NRC en FD. Om nieuwe openbaar vervoerverbindingen in de Randstad te financieren, overwegen het kabinet en de burgemeesters van de vier grote steden private investeerders zoals pensioenfondsen aan te trekken. Premier Rutte en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken voeren hierover in het geheim overleg met de steden.

Het is de eerste keer dat leden van het kabinet zich direct en structureel bemoeien met OV-verbindingen in steden. Het is de bedoeling dat Rutte, Ollongren en de burgemeesters vier keer per jaar bij elkaar komen. Het volgende overleg is op 16 januari. Ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schuift dan aan. Volgens NRC heeft de eerste bijeenkomst in september plaatsgevonden.

Nieuw geld voor infrastructuur in de steden is hard nodig, omdat de Randstad de komende jaren dreigt dicht te slibben. In de grote steden verrijzen nieuwe woonwijken, die bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer. Het geld dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar stelt, is al voor het grootste gedeelte uitgegeven.

Een belangrijke optie voor de financiering waar het kabinet en de burgemeesters naar kijken, is publiek-private financiering. Op lokaal niveau is er nauwelijks ervaring met het aantrekken van private investeerders voor concrete infrastructuurprojecten. Het Rijk heeft dat wel eerder gedaan, bijvoorbeeld voor de aanleg van de A15 naar de Maasvlakte.

In opdracht van de vier grote steden en het ministerie van Algemene Zaken berekende adviesbureau McKinsey dat een combinatie van publieke en private financiers een besparing van 15% kan opleveren. Het adviesbureau verwijst naar buitenlandse voorbeelden als de vernieuwing van 23 stadswijken in Parijs en de winkels en woningen in het complex Hudson Yards in New York, waar een nieuwe metrolijn naartoe loopt.

In België hebben met name de treinreizigers naar en van Brussels Airport Zaventem minder goede ervaringen met deze financieringswijze. Zij moeten voor elke treinreis naar en van de luchthaven tot in lengte van jaren maar liefst € 5.14 extra betalen voor de ‘Diabolotoeslag’: Diabolo is de naam van de ‘duivelse’ spoorontsluiting van de Brusselse luchthaven. Deze werd in juni 2012 ingehuldigd en verbindt Brussel en de nationale luchthaven met de voornaamste spoorwegassen van het Belgische net en met verscheidene Europese steden. Het project Diabolo vormde de eerste publiek-private samenwerking voor de Belgische spoorwegen.

De vier grote steden hebben ieder een project aangedragen dat hun prioriteit heeft. Amsterdam wil een nieuwe woonwijk bouwen in het Westelijk Havengebied en de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol. Rotterdam denkt aan een extra brug over de Maas. Den Haag maakt plannen de bestaande lightrailverbinding uit te breiden naar de nieuwe wijk De Binckhorst. Utrecht wil de universiteitscampus De Uithof beter bereikbaar maken en het station Lunetten uitbreiden tot Intercitystation.

  • Worden de grote stedelijke OV-projecten – zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol – straks gefinancierd door bijvoorbeeld pensioenfondsen? 

Een reactie plaatsen

css.php