Kamerbrief: “Uber-Taskforce moet voor ‘social charter’ zorgen”

Kamerbrief: “Uber-Taskforce moet voor ‘social charter’ zorgen”

In haar Kamerbrief geeft Van Veldhoven ook aan dat ze met de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma en Uber samenwerkt in de Taskforce Uber “om de verkeersveiligheid te verbeteren.” Die Taskforce – waarbij de taxisector in de hoofdstad nadrukkelijk niet is betrokken – startte op 28 februari. Deze groep moet – óók voor de zomer – een ‘social charter’ presenteren met concrete en controleerbare afspraken over veiligheid en transparantie. Van Veldhoven sprak – naar aanleiding van de motie Van Dijk/Lacin – al met Uber over arbeids- en rusttijden. Aanpassingen aan de app moeten er voor zorgen dat Uber-chauffeurs niet langer dan 12 uur kunnen rijden. Op de Uber-app weliswaar (die dan 10 uur offline gaat) – overstappen op een andere app is altijd mogelijk.

In een gesprek met de staatssecretaris heeft Uber aangegeven om handel in accounts te willen voorkomen door een systeem van gezichtsverificatie in de chauffeursapp. De app heeft ook beloofd feitelijke informatie met ILT te delen om verkeerd gebruik van de app te voorkomen. De minimumleeftijd van de aangesloten chauffeurs is inmiddels verhoogd naar 21 jaar en alle chauffeurs onder de 25 jaar moeten verplicht een verkeersveiligheidstraining volgen. Uber is ook gevraagd deel te nemen aan het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’. Uber gaat daarover met I&W in gesprek.

Zowel de sector als de Kamer stelden vragen over een ongelijk speelveld op de taximarkt. “Ik wil benadrukken dat er geen sprake is van ongelijke regelgeving en daarmee evenmin van oneerlijke concurrentie,” stelt Van Veldhoven. Ze geeft aan dat alle taxichauffeurs aan dezelfde eisen moeten voldoen. Uitdrukkelijk geeft ze in haar brief aan “dat iedere chauffeur vrij is om lagere tarieven te hanteren dan de wettelijke maximumtarieven of om voorafgaand aan de taxirit met de reiziger een vaste prijs af te spreken.” Gemeenten kunnen ook steeds aanvullende eisen stellen. “Op dit moment voer ik overleg met gemeenten naar de meest effectieve mix van bevoegdheden en instrumenten (van Rijk en gemeenten) om integraal problemen aan te pakken die met het taxivervoer verband houden. Op basis van een probleemanalyse wil ik samen met de gemeenten komen tot een optimale mix van instrumenten.” Daarbij denkt Van Veldhoven aan een breder pakket aan maatregelen dan die puur volgens de Wet personenvervoer 2000 mogelijk zijn. Als voorbeeld noemt ze de aanpak van taxironselaars op de luchthaven Schiphol door de gemeente Haarlemmermeer. Ook dit overleg moet voor de zomer resultaat opleveren.

  • “Op dit moment voer ik overleg met gemeenten naar de meest effectieve mix van bevoegdheden en instrumenten om integraal problemen aan te pakken die met het taxivervoer verband houden.”

Een reactie plaatsen

css.php