Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil meer geld voor mobiliteit

Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil meer geld voor mobiliteit

De 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag doen een oproep aan het nieuwe kabinet om het jaarlijkse mobiliteitsbudget (BDU) voor de regio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag te verhogen met 250 miljoen euro en weer te laten meegroeien met de reizigersgroei. Door de rijksbezuinigingen uit het verleden en de oplopende kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het tram- en metronetwerk, blijft er nauwelijks geld over voor investeringen in nieuwe OV-verbindingen, fietspaden en wegen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Wethouder Floor Kist, tevens bestuurslid van de Vervoersautoriteit MRDH: “De bijdrage van het Rijk is nodig voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Daarmee bieden we mensen zonder auto meer kans op werk in de regio. En zorgen we tegelijk voor een goed alternatief voor de auto, waardoor de bereikbaarheid van de Randstad wordt vergroot.”

Met investeringen in nieuwe OV-lijnen zoals RandstadRail en de Hoekse Lijn, heeft de Metropoolregio ervoor gezorgd dat de inwoners snel en comfortabel naar hun werk, school of andere voorzieningen kunnen reizen. Ook de kwaliteitsslag in het OV door actuele reisinformatie op de haltes en nieuwe, moderne en toegankelijke voertuigen hebben bijgedragen aan de bereikbaarheid van de regio. Samen met onder andere Den Haag en Zoetermeer worden studies verricht naar een schaalsprong die het openbaar vervoer verder moet versterken.

Maar deze investeringen leiden ook tot hogere kosten in het beheer en onderhoud van het tram- en metronetwerk. Kosten die een steeds groter deel uitmaken van het huidige mobiliteitsbudget.

Het aantal reizigers in de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag groeit ieder jaar met minimaal 2%. Om deze groei op te vangen moeten de metropoolregio’s blijven investeren in bereikbaarheid: nieuwe OV-projecten, fietspaden, wegen, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Er is echter geen financiële ruimte in het mobiliteitsbudget om dit te doen. Daarmee komen de leefbaarheid en de economische kansen voor de inwoners van de metropoolregio’s onder grote druk te staan.

Op het moment gebruiken de regio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag 2/3 deel van hun mobiliteitsbudget (2017: circa 850 miljoen euro) voor beheer, onderhoud en vervanging van het tram- en metronetwerk. Inclusief de kosten om het OV te laten rijden, blijft er circa 13% van het budget over voor investeringen in bereikbaarheid. Dit ondanks het steeds efficiënter werken van de OV-bedrijven, dat tot een kostendaling van circa 35% heeft geleid.

De huidige verdeling van het budget staat in schril contrast met 2005. Toen was de situatie omgekeerd en was slechts 1/3 deel van het mobiliteitsbudget nodig voor beheer, onderhoud en vervanging. Daar komt nog bij dat het totale mobiliteitsbudget is afgenomen door rijksbezuinigingen; het beschikbare budget is sinds 2005 met 100 miljoen euro gedaald.

  • Er zijn meer investeringen in OV-projecten nodig om de reizigersgroei van 2% per jaar bij te benen.

Een reactie plaatsen

css.php