Nieuw plan voor bezoldigd personenvervoer van Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet

Nieuw plan voor bezoldigd personenvervoer van Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet

Vrijdag betogen de Brusselse taxichauffeurs om 13.30 uur aan het Brussels parlement in de Lombardstraat. Op dat moment wordt het veelbesproken taxiplan van mobiliteitsminister Pascal Smet besproken in het Brussels parlement. Opmerkelijk genoeg is de betoging niet georganiseerd door het gemeenschappelijke front van Brusselse taxi’s, dat vakbonden, platformen en werknemers vertegenwoordigt tijdens de onderhandelingen. Die groep wil in principe verder praten met de minister. Het front houdt daarom nog in beraad of het de betoging officieel zal steunen. De Belgische taxifederatie FeBeT, die deel uitmaakt van dat front, steunt de actie in ieder geval wel.

“Volgens mij zullen er honderden wagens zijn, want wij kunnen onze mensen niet langer kalmeren. Ze zijn ontmoedigd en ze willen niet langer wachten,” zegt Khalid Ed-Denguir, voorzitter van de federatie in Bruzz. “We hebben ze al twee jaar laten wachten op een plan dat al in 2015 klaar had moeten zijn. Dit nieuwe plan is gemaakt op maat van Uber en onaanvaardbaar voor ons. Verschillende chauffeurs wilden zelfs komen met hun kinderen om de impact op hun families te tonen. Als de overheid de chauffeurs niet ondersteunt, dreigt ze ook hun vertrouwen te verliezen.”

Volgens minister Smet zijn de nieuwe Brusselse taxi-regels bedoeld om meer keuze en veiligheid te bieden voor zowel klant als chauffeur in het bezoldigd personenvervoer. Deze week heeft er al overleg plaatsgevonden tussen Smet en de taxi-sector over de toekomstige regels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Smet trekt met een mandaat en duidelijk voorstel naar de sector met de bedoeling in mei een ontwerp ordonnantie klaar te hebben. Het nieuwe kader zet vooral in op meer keuze en veiligheid voor de klant en een versterking van de positie van de chauffeur tegenover de exploitanten van taxibedrijven en bestelplatformen. Bestelplatformen zullen enkel in Brussel actief kunnen zijn als ze werken met vergunde chauffeurs, voldoen aan alle voorwaarden op vlak van transparantie en de rechten van chauffeurs respecteren.

“Met dit nieuwe kader zetten we in op klantvriendelijkheid en kwaliteit en maken we een eind aan de uitbuiting van chauffeurs die vandaag bestaat,” zegt Pascal Smet. “Voor de gebruiker zal er meer keuzevrijheid zijn en absolute transparantie over wie hen vervoert en aan welk tarief dat gebeurt. Gebruikers zullen ook de dienstverlening kunnen evalueren. Zo maken we de taxi’s veiliger en klantvriendelijker. Bestelplatformen zullen kunnen opereren in Brussel, maar enkel als ze zich aanpassen aan het nieuwe kader en werken met vergunde chauffeurs.”

Concreet staan er vier grote veranderingen op til:

  • Niemand zal zonder vergunning diensten van bezoldigd personenvervoer kunnen uitvoeren, maar iedereen zal rijden voor dezelfde regels en voorwaarden op vlak van opleiding, wagens, tarieven en verzekeringen. Het onderscheid dat vandaag bestaat tussen de taxi-sector en de limousinesector (verhuur van wagens met chauffeur) valt met andere woorden weg.
  • Op termijn zal elke chauffeur een persoonlijke, niet-accumuleerbare en niet-verhandelbare licentie krijgen. Het aantal vergunningen blijft wel beperkt om te vermijden dat de stad overspoeld wordt door nieuwe wagens en om een volwaardig inkomen te garanderen. Het systeem waarbij vergunningen worden geaccumuleerd en in het zwart worden doorverkocht wordt onmogelijk gemaakt. De exploitanten die meer dan één licentie hebben zullen deze na afloop van de huidige looptijd niet kunnen vernieuwen. Zij worden tijdens deze overgangsfase bijgestaan en zullen bij stopzetting kunnen rekenen op een tegemoetkoming.
  • Bestelplatformen worden voortaan gereglementeerd. Zij zullen enkel kunnen werken met vergunde chauffeurs en registers moeten bijhouden van alle aangesloten chauffeurs en wagens en ook van alle uitgevoerde ritten. Daarnaast mogen zij geen exclusiviteitsregels opleggen aan chauffeurs en moeten hun akkoord hebben over de tarieven en de kosten die ze aanrekenen.
  • De tarieven kunnen vrijer worden ingevuld. Voor de straatmarkt (ritten op taxistandplaatsen en het stoppen van een taxi op straat) geldt een vast tarief zoals vandaag. Voor ritten die via voorafgaande bestellingen worden geboekt geldt een vrijer tarief dat evenwel boven een minimumprijs ligt zodat er geen dumping is.

“Met deze hervorming zetten we in op de klant en op de chauffeur, en leggen we aan de bestelplatformen strenge regels op. De hervorming moet ervoor zorgen dat de dienstverlening verbetert en dat de taxi een volwaardige aanvulling op het openbaar vervoer wordt in Brussel,” aldus Pascal Smet.

Het nieuwe kader wordt momenteel overlegd met de sector, met de bedoeling in mei een voorontwerp van ordonnantie voor te leggen aan de Brusselse regering.

  • Brusselse taxichauffeurs komen vrijdag op straat tegen de Brusselse taxiplannen.

Een reactie plaatsen

css.php