Nieuwe community voor uitwisselen ervaringen inkoop doelgroepenvervoer

Nieuwe community voor uitwisselen ervaringen inkoop doelgroepenvervoer

In het voorjaar lanceerde Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) een modelbestek voor het aanbesteden van doelgroepenvervoer. Dit modelbestek kan aanbestedende diensten een handvat bieden om de juiste balans te vinden tussen prijs en kwaliteit bij de inkoop van doelgroepenvervoer en is gebaseerd op allerhande ‘best practices’ uit de markt. Bij de ontwikkeling is samengewerkt met onder meer de belangenorganisaties ANBO en Ieder(in).

Om wat meer grip te krijgen op toepasbaarheid en werking willen partijen een community oprichten die in wisselende samenstelling in een zestal bijeenkomsten (doorloop in 2018) verschillende onderdelen van het modelbestek onder de loep neemt en ervaringen uitwisselt. Soms in brede samenstelling, met alle partijen, dan weer in wat kleiner verband met bijvoorbeeld alleen opdrachtgevers. Afhankelijk van het thema. Zo wordt het modelbestek continu doorontwikkeld en ontstaat een nieuw hulpmiddel voor geslaagde samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in het belang van de reiziger.

Marcel Sloot van CROW vraagt partijen die aan de vooravond van een aanbesteding staan en daarbij hulp kunnen gebruiken (of gewoon nieuwsgierig zijn) zich aan te melden voor een workshop op 14 september. Dat kan via de CROW-website: website.

Het (middag)programma van 13.30 – 16.30 uur ziet er zo uit:

* Opening en mededelingen – Marcel Sloot

* Terugblik sessie 6 juli jl. – Marcel Sloot

* Stand van zaken Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) – KNV

* Goed contractmanagent loont – Ludo Huisman

* Welke kwaliteitsaspecten maken het verschil? – Ludo Huisman

* Wat behandelen we volgende keer? – Allen

* Rondvraag – Allen

De workshop wordt georganiseerd op de CROW-vestiging in Utrecht: Kantoorgebouw ‘Sijpesteijn’, Jaarbeursplein 22, 3521 AP Utrecht.

  • Nieuwe community voor uitwisselen ervaringen inkoop doelgroepenvervoer

Een reactie plaatsen

css.php