Nieuwe structuur De Lijn goedgekeurd

Nieuwe structuur De Lijn goedgekeurd

De raad van bestuur van De Lijn keurde vandaag het voorstel voor de nieuwe structuur bij De Lijn goed. De reorganisatie is erop gericht om de klant nog meer centraal te stellen, om nog slagkrachtiger te kunnen werken en om het voortbestaan van De Lijn na 2020 veilig te stellen. Er komen geen ontslagen, wel een verdere focus op sociaal overleg.

De raad van bestuur besprak vandaag uitvoerig de geplande herstructureringen en adviezen van de ondernemingsraden. De raad van bestuur keurde de voorgelegde organogrammen goed en nam kennis van het personeelsbehoefteplan, aangezien dit zal leiden tot een betere dienstverlening naar de reiziger toe. Ook nam de raad van bestuur kennis van het feit dat de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen kan gebeuren en gaf ze het mandaat aan directeur-generaal Roger Kesteloot om het sociaal overleg rond de herstructurering verder te zetten.

“De raad van bestuur geeft met deze beslissing het startschot voor de transitie naar een slagkrachtigere en efficiëntere organisatie die onze reizigers en stakeholders ten goede zal komen”, stelde directeur-generaal Roger Kesteloot. “Het is daarnaast ook ons doel om de rol van De Lijn als geprefereerde partner voor het kernnet en aanvullend net binnen het kader van basisbereikbaarheid ook na 2020 te bestendigen.”

Binnen de nieuwe structuur komt er een daling van het aantal managementfuncties en van het aantal bedienden. Op een totaal van 1780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. Met de slankere managementstructuur wil De Lijn zorgen voor een snellere besluitvorming en een vlottere communicatie.

  • Reorganisatie De Lijn: Minder managementfuncties en administratiejobs.

Een reactie plaatsen

css.php