Noorwegen: “Taximarkten werken volgens hun eigen wetmatigheden”

Noorwegen: “Taximarkten werken volgens hun eigen wetmatigheden”

In september wil het Noorse parlement de deregulering van de taximarkt bespreken, schrijft collega Philipp Rohde van het Duitse taxi-vakblad Taxi Times. De plannen van de conservatieve Høyre en de rechts-populistische Vooruitgangspartij gaan veel verder dan de eisen van het EU/ESA-toezicht, dat eerder concludeerde dat de Noorse taxiwetgeving te weinig openingen bood voor nieuwe ondernemers om aan de slag te gaan.

Wat er nu aan voorstellen ligt, is een puur politieke zaak, meer gebaseerd op ideologie dan op feiten, zegt de Noorse taxivereniging, het Norges Taxiforbund. Deregulering van taximarkten heeft nog nooit de verwachte positieve effecten voor de klant gehad. Tegenwind uit de taxisector is te verwachten, en dat óók van de regionale parlementen.

De regeringscoalitie van vier partijen, gedomineerd door conservatieven en rechtse populisten, rechtvaardigt haar voorstel door de eisen van het EU/ESA-agentschap. Het agentschap is verantwoordelijk voor het toezicht op de overeenkomsten tussen de EU-regels en die van Noorwegen en vroeg ‘slechts’ om de toegang tot de markt voor nieuwe bedrijven te vergemakkelijken. Deze toegang is traditioneel beperkt door taalvereisten, een minimum verblijf in Noorwegen van tenminste vijf jaar, alsmede de wens het aantal taxi’s voor ‘Europese concurrenten’ door de plaatselijke autoriteiten te laten beperken. Maar de Noorse regering zou graag gebruik maken van deze gelegenheid om van de vernieuwde taxiwetgeving een ‘groot succes’ te maken en een aantal tariefeisen op de helling te zetten.

Het Norges Taxiforbund, bij monde van woordvoerder Atle Hagtun, zet vraagtekens bij de redenering van het EU/ESA agentschap dat eerdere Noorse eisen voor taxi of huurauto bedrijven in strijd zouden zijn met de gebruikelijke Europese vestigingeisen. De EU zelf laat de lidstaten namelijk toe om de taxisector via nationale of gemeentelijke normen te regelen. Met dezelfde juridische gronden en kon het EVA-land Noorwegen zich best houden aan de regels voor de toegang tot het beroep.

Deze houding lijkt vooral relevant na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over nationale en lokale regels die van toepassing blijven “voor diensten van stedelijk vervoer.” Roar Refseth, directeur van de Noorse Taxi Organisatie wijst er ook op dat de Noorse wetgever voldoende ruimte heeft om aan de voorwaarden van de EU te voldoen zonder dat het de taximarkt volledig moet dereguleren. Maar ongetwijfeld heeft de deregulering van de Finse taximarkt – op 1 juli – hier als inspiratie gewerkt.

Taximarkten volgen het klassieke economische leerboek niet – integendeel. De taxisector heeft zijn eigen wetmatigheden. Voorstanders van de vrijgave van concessies en tarieven die verder gaan dan de eisen van ESA, maken gebruik van bekende beschuldigingen. De taximarkt in Noorwegen werkte niet goed genoeg en de (door deregulering) toegenomen concurrentie zou leiden tot een verlaging van de prijzen en een toename van de kwaliteit, zodat klanten uiteindelijk profiteren.

Hagtun wijst erop dat de taximarkt niet zelfregulerend is, en vertrouwt op de ervaring van de ontwikkelingen in Oslo, waar een gedeeltelijke deregulering alleen maar negatieve gevolgen heeft gehad. Maar deregulering in andere landen zou ook hetzelfde hebben laten zien, zegt Refseth. Er is voldoende ervaring van andere landen en de bijbehorende studies van deregulering hebben duidelijk aangetoond dat de veronderstelde wetten van vraag en aanbod en de prijsvorming in de taximarkten niet volgens perfecte economische modellen verlopen. Het tegendeel is het geval in alle gevallen van deregulering: prijsstijgingen, een wirwar van tarieven en een snelle daling van de kwaliteit zijn het resultaat.

In 2014 wees de EU Noorwegen – dat de meeste van de EU-regels schaduwt – er op dat het de toegang tot het beroep moest verruimen. Een rechtszaak hing in de lucht. In hetzelfde jaar begon Uber in Noorwegen – met UberPOP. Pas eind 2017 stopte Uber het na jaren van illegale werkzaamheden. Uber Black en UberX bleven binnen de wet opereren.

Sinds enige tijd zijn lobbyisten voor Uber druk doende om de Noorse wetgeving naar hun hand te zetten. Met name de verplichting voor taxi’s en huurauto’s om aansluiting te zoeken bij een centrale is – nog steeds – een belangrijke barrière voor Uber. Noorse belastingbetalers willen deze regel houden omdat het de snelle bediening in het ruige en dunbevolkte land bevordert en de veiligheid voor de klant verhoogt. Kleine bedrijven kunnen zo meer efficiëntie en kwaliteit realiseren.

Natuurlijk stelde de overheid een commissie in die de taxiregulering moest bekijken. Insiders noemen het de ‘Uber-commissie’ omdat er alleen Uber-fans en mensen zonder enige know-how op taxi- en huurautogebied in zijn te vinden. Na de hoorzitting, die nu in september plaatsvindt, moeten de antwoorden eerst worden beoordeeld vóór de Storting, het Noorse parlement, opnieuw de resultaten bespreekt. Het is onwaarschijnlijk dat een nieuwe wet zal worden aangenomen tot volgend voorjaar, maar het is nog steeds onzeker of er een meerderheid voor ingrijpende verandering zal zijn, vertelde Hagtun aan Taxi Times. Niet alleen de Labour-partij en de Groenen kunnen tegen stemmen, de Christen-Volkspartij is nog steeds onbeslist.

Het regionale bestuur van Tromsø heeft zojuist de bestaande beperking van vergunningen door een nieuwe wet bevestigd en de nationale regering gevraagd af te zien van deregulering.

  • Staat de Noorse taxisector (ook) deregulering te wachten?

Een reactie plaatsen

css.php