Provincie Gelderland wil naar duurzame mobiliteit; DTV inventariseert mogelijkheden

Provincie Gelderland wil naar duurzame mobiliteit; DTV inventariseert mogelijkheden

Provincie Gelderland gaat voor slimme en duurzame mobiliteit. De provincie benoemt vijf speerpunten die de komende jaren de bereikbaarheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid in de provincie moeten verbeteren. “We willen bijvoorbeeld de vele kansen benutten die ITS en gedrag bieden. Ook gaan we nog beter samenwerken zoals ook staat in onze koersnotitie Slimme Mobiliteit.”

“Er wordt al volop aan duurzame mobiliteit gewerkt in de stedelijke netwerken en het programma Beter Benutten. Daarop wil provincie Gelderland dan ook verder bouwen. Maar wat zijn dan precies die lokale plannen voor mobiliteit, energie en luchtkwaliteit?” Daarvoor heeft de provincie DTV Consultants gevraagd dit uit te zoeken bij zes gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Ede, Wageningen, Apeldoorn en Lochem) en de provincie. DTV Consultants gebruikte hiervoor de evaluatiemethodiek van Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP methodiek).

“Door gebruik te maken van deze evaluatiemethodiek, vastgesteld door de Europese Commissie, kunnen we analyseren of en in hoeverre mobiliteitsbeleid voldoende duurzaam is”, vertelt Jessica van Hees, projectleider slimme mobiliteit en gedrag bij de Provincie Gelderland. “De analyse levert diverse aanknopingspunten op om het lokale en regionale beleid voor duurzame mobiliteit te versterken. Een is een lijst met speerpunten, waar we samen met gemeenten en stakeholders aan willen werken.”

Die speerpunten zijn: zet in op Intelligente Transport Systemen (ITS), ontwikkel kennis van gedrag en draag dit uit, monitor en evalueer, ga voor gezamenlijke, duurzame mobiliteitsplannen en gebruik de energie en betrokkenheid van de eigen medewerkers.

Hoe verder? Leidraad is de Koersnotitie ‘Slimme Mobiliteit’.

“De recente Koersnotitie Slimme Mobiliteit van de provincie is leidraad voor onze vervolgaanpak”, vervolgt Van Hees. “Deze koersnotitie wordt nu verder vertaald naar een concrete Werkagenda tot 2021. Daarin leggen we de verbinding tussen slimme mobiliteit en andere visies (zoals OV-visie, Wegennetvisie en Fietsvisie). Ook is slimme samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven nodig. Daar zetten we graag samen met onze partners op in!”

  • Provincie Gelderland wil naar duurzame mobiliteit; DTV onderzoekt mogelijkheden.

Een reactie plaatsen

css.php