Rechtbank veroordeelt Connexxion tot overname personeel

Rechtbank veroordeelt Connexxion tot overname personeel

Connexxion moet alle chauffeurs in dienst nemen die tot 1 januari van dit jaar het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer in de stad Groningen en Haren in opdracht van de BIOS-groep voor Regiovervoer Groningen uitvoerden. Dat heeft de rechtbank in Groningen donderdag bepaald in een kort geding dat door Regiovervoer Groningen was aangespannen.

Connexxion heeft vorige maand via de de gezamenlijke aanbesteding in Groningen en Drenthe (Publiek Vervoer) het doelgroepenvervoer in de Stad Groningen en Haren in handen gekregen. Hoewel die concessie pas later dit jaar officieel van kracht wordt hebben de partijen onderling besloten dat Connexxion het vervoer al met ingang van 1 januari 2018 zou overnemen.

Een conflict tussen beide partijen ontstond omdat Connexxion vervolgens slechts een deel van het personeel van Regiovervoer Groningen wilde overnemen. Volgens de vervoerder zou er geen sprake zijn van een nieuwe vervoerssitiuatie, maar zou het gaan slechts om de ‘overgang van contract’. Op basis daarvan zou slechts 75 procent van het personeel van Regiovervoer Groningen door Connexxion overgenomen hoeven te worden.

Regiovervoer Groningen bestrijdt dit. Die stelt dat er, vooruitlopend op de nieuwe concessie, wel sprake is van een ‘overgang van onderneming’ en dat Connexxion is verplicht is alle 50 personeelsleden, dat is inclusief de 9 personeelsleden die via Iederz (de sociale werkvoorziening in Groningen) gedetacheerd waren bij Regiovervoer Groningen, een nieuwe baan aan te bieden. Een standpunt dat dus gedeeld wordt door de rechter. Dat betekent dat Connexxion alsnog en met ingang van terugwerkende kracht alle personeelsleden inclusief de arbeidsovereenkomsten die zij bij Regiovervoer Groningen hadden zullen moeten overnemen. Het betreft hier overigens vast personeel. De uitzendkrachten zijn buiten beschouwing gelaten, omdat die volgens de recht niet in dienst waren van Regiovervoer Groningen.

Doet Connexxion dit niet dan zullen zij per dag dat zij nalatig zijn een dwangsom van 1000 euro per dag, met een maximum van 50.000 euro aan Regiovervoer Groningen moeten betalen. Tevens is Connexxion veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Het bedrijf kan nog wel in beroep gaan tegen deze uitspraak. Dat heeft overigens geen opschortende werking. Alle chauffeurs die eerst bij Regiovervoerder Groningen in dienst waren kunnen dus met onmiddellijke ingang voor Connexxion aan de slag. Connexxion heeft eerder wel 10 taxivoertuigen en 5 navigatiesystemen van Regiovervoer Groningen overgenomen voor een bedrag van   109.736,11 euro. (MvdB)

  • Connexxion verliest kort geding van BIOS Groep over overname personeel.

Een reactie plaatsen

css.php