Regionale vervoerders winnaars bij heraanbesteding vervoer Noordoost-Friesland

Regionale vervoerders winnaars bij heraanbesteding vervoer Noordoost-Friesland

Vijf (regionale) vervoerders verdelen de taart van het doelgroepenvervoer in Noordoost-Friesland, melden de Leeuwarder Courant en de afzonderlijke gemeenten. Daarbij zit ditmaal ook Taxi Waaksma uit Kootstertille die eerder afviel. De aanbesteding zorgde voor oplopende spanningen tussen vervoerders, inwoners en gemeenten in Noordoost-Friesland.

De verdeling van de gunning werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Dokkum. De bedrijven die via één regiecentrale en via één telefoonnummer de ritten in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel verdelen, zijn: Taxi NOF, Taxi Waaksma, Taxi Postma, VMNN en Taxi Dorenbos uit Assen.

De aanbesteding van maart moest overgedaan worden nadat Taxi Waaksma met succes in beroep was gegaan tegen de afwijzing. Schreven er vorige keer acht gegadigden in, dit keer waren het er zeven. Taxi Witteveen uit Lemmer was er niet meer bij.

Door het vervoer te verdelen over elf percelen voor doelgroepenvervoer en elf voor leerlingenvervoer en een flexibele schil in de aanbesteding te zetten, waren er volop kansen voor lokale en regionale bedrijven. Dat was ook de opzet van het nieuwe mobiliteitsbureau dat de gemeenten met de provincie hebben opgezet, aldus de voorzitter van het mobiliteitsbureau, wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel. De elf percelen vallen samen met elf grotere plaatsen in het gebied.

Slechts één lokaal bedrijf viel buiten de boot: Taxi De Jong uit Ee. Waaksma krijgt bij het leerlingenvervoer bijna eenderde van de ritten, evenals Taxi NOF. De rest van de koek is voor Dorenbos en VMNN en het kleinste deel voor Postma.

Bij het doelgroepenvervoer (Wmo) scoren NOF, VMNN en Dorenbos alle bijna eenderde van de ritten. Er blijft nog een klein deel over voor Postma en Waaksma. Voor de flexibele schil, de ritten die overblijven als alle bedrijven bezet zijn, zijn NOF, Waaksma, De Jong, Postma en Taxi Nuis uit Nuis aangewezen.

Concreet betekent het voor Waaksma dat hij bij het leerlingenvervoer teruggaat van bijna 80 busjes naar 28. “Wij verliezen 75 procent door dit nieuwe vervoerssysteem. Maar dat wist ik al, dat heb ik maar te slikken’’, reageert directeur Rienk Waaksma, die zegt blij te zijn dat zijn bedrijf nu wel een deel van het vervoer mag doen, maar ziet het somber in voor een aantal oudere chauffeurs. Volgens De Graaf zijn er extra garanties opgenomen dat de huidige chauffeurs zoveel mogelijk in dienst kunnen blijven.

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de bedrijven zelf, maar er zal streng gecontroleerd worden, aldus De Graaf. In die controle heeft Waaksma een hard hoofd. Voor de overgang van het personeel zijn regels, die zijn vastgelegd in de zogenaamde OPOV-regeling (Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten).

Vanuit de aanbesteding is er nog een schepje bovenop die OPOV-regeling gedaan, zodat er ook aandacht is voor de overgang van personeel met tijdelijke contracten, uitzendkrachten en voor mensen die met hulp van de overheid op zoek zijn naar werk. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit – waarin werknemersorganisaties FNV, CNV en werkgeversorganisatie KNV zijn verenigd – hebben daarbij meegekeken en positief geadviseerd. De vervoerders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Het behoud van de werkgelegenheid was een belangrijk aandachtspunt voor de overheden. Het Mobiliteitsbureau zal nadrukkelijk haar rol als opdrachtgever oppakken en toezien op de uitvoering van alle in de aanbesteding afgesproken stappen.

Net als bij de vorige aanbesteding heeft voor het vervoer op Ameland geen enkel bedrijf zich ingeschreven. Ameland haakt aan bij het mobiliteitsbureau. Voor het vervoer daar wordt een andere procedure opgestart. De mobiliteitscentrale was al eerder gegund aan Connexxion, die daarom niet mee mocht doen aan het vervolg.

Vlak voor de gunning roerden Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zich omdat de gemeenteraden zich zorgen maakten over de garanties voor het taxipersoneel bij overnames. Zij waren te laat om daarvoor extra eisen in de aanbesteding op te nemen.

Vanaf het begin vonden gemeenten het belangrijk dat lokale bedrijven een kans zouden krijgen én dat de kwaliteit van het vervoer goed zou blijven. Daarom hebben ze het vervoer verdeeld in grotere en kleinere stukken en was er een maximum aantal dat ieder bedrijf kon winnen. De gunning is gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De kwaliteit telde voor 60% mee en de prijs voor 40%. De eisen aan de kwaliteit van het vervoer zijn afgestemd met de Wmo- en participatieraden. Zo was er bijvoorbeeld aandacht voor eisen aan de voertuigen en aan de chauffeurs. Kwaliteit was in de aanbesteding een eis, niet een wens, aldus de gemeenten.

De aanbesteding wordt 9 oktober definitief. Tot die tijd kunnen er nog bezwaren ingediend worden. De contracten met de huidige vervoerders zijn door het mislukken van de eerste aanbesteding verlengd tot 8 januari. Mocht door bezwaren die datum niet gehaald worden, dan is er een mogelijkheid tot verlenging van de huidige contracten tot de zomer.

• Regionale vervoerders winnaars bij heraanbesteding vervoer Noordoost.

Een reactie plaatsen

css.php