Stadsbusstalling in Westraven wenselijk en haalbaar

Stadsbusstalling in Westraven wenselijk en haalbaar

Verhuizing van de stadsbusstalling in Utrecht is een stap dichterbij gekomen om woningbouw in de Merwedekanaalzone mogelijk te maken. De huidige busstallingslocatie aan de Europalaan vormt een cruciale kavel in het aanjagen en realiseren van de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone en zal een voorbeeld zijn bij invulling van de gemeentelijke ambities op het gebied van gezonde verstedelijking.

Het college heeft het startdocument met daarin de kaders voor vestiging van de stadsbusstalling van de provincie op de locatie Westraven vastgesteld. Uit de quick scan in het startdocument blijkt dat ontwikkeling van de busstalling en distributiecentrum op deze locatie wenselijk is en haalbaar lijkt, maar dat wel nog een planologische procedure nodig is. Hiermee is duidelijkheid gegeven aan de provincie. Provinciale Staten besluit op 24 september over de aankoop van dit terrein.

Het terrein van de huidige stadsbusstalling aan de Europalaan 8 is eigendom van de gemeente Utrecht en wordt verhuurd aan concessiehouder Qbuzz. De stadsbusstalling is essentieel voor het openbaar vervoer in de stad en heeft daarom een andere locatie nodig. Samen met de provincie Utrecht heeft de gemeente zes locaties in Utrecht onderzocht op geschiktheid. Op basis daarvan is het terrein naast Transferium Westraven als voorkeurslocatie van zowel provincie als gemeente naar voren gekomen. Gestreefd wordt om de nieuwe stadsbusstalling in Westraven uiterlijk eind 2019 in gebruik te nemen, zodat het terrein in de Merwedekanaalzone begin 2020 vrij is voor herontwikkeling.
• De nieuwe stadsbusstalling komt vlakbij Transferium Westraven.

Een reactie plaatsen

css.php