Taxi & Mobility Update 2017 “voelde als masterclass”

Taxi & Mobility Update 2017 “voelde als masterclass”

Volgens enkele deelnemers aan de jaarlijkse internationale conferentie Taxi & Mobility Update 2017, die op 4 en 5 mei in Brussel werd gehouden, voelde de tweedaagse conferentie met 23 sprekers, waarvan het overgrote deel uit het buitenland afkomstig was, “als een echte masterclass.” De 75 deelnemers aan deze vijfde aflevering waren uitermate tereden met de inhoud. Op de donderdagmiddag kwamen maar liefst vijf top-vergunningverleners aan het woord: New York, San Francisco, Londen, Brussel en Finland. De laatste legde uit hoe de fikse deregulering in de Finse vervoerssector – onderdeel van de nieuwe wetgeving in de Transport Code – in zijn werk zal gaan.
De andere thema’s: het nationaal en internationaal steeds toenemende aantal mobiliteitsproviders (en de samenwerking daartussen), de steeds belangrijker wordende rol van de stad (ook met betrekking tot de schonere mobiliteit), wat er in de taxisector de laatste tien jaar gebeurde en hoe de toekomst en uit (kan) zien, Mobility as a Service (MaaS) en autonoom rijden, nieuwe business-modellen voor taxi en huurautobedrijven en de vraag of die modellen wel nodig zijn, gezien de flexibiliteit van de bestaande wetten, de rol die de taxi al speelt en kan spelen in het OV, de manier waarop de taxisector in verschillende steden gereguleerd wordt, de uitkomst van simulatiemodellen die privé-autoverkeer vrijwel onnodig maken door een combinatie van metro en taxibusjes, de stimulerende rol van de IRU in de internationale mobiliteit en de laatste wetgevende ontwikkelingen in de VS.
Het geheel werd afgesloten met een (veel te korte) rondetafeldiscussie van een uur, waarin met name de vraag naar taxivervoer dat steeds toegankelijk is voor mensen met een mobiliteitshandicap een belangrijke rol speelde.
De (Engelstalige) bijdragen zijn hier te vinden: http://www.mobilityintell.com/taxi-mobility-intell-update-2017-presentations-available/
Voor een aantal deelnemers voelde Taxi & Mobility Update 2017 als een masterclass aan. De voorbereiding voor de conferentie van 2018 is al begonnen.

Een reactie plaatsen

css.php