Taxidecreet goedgekeurd door de commissie voor mobiliteit van het Vlaams parlement

Taxidecreet goedgekeurd door de commissie voor mobiliteit van het Vlaams parlement

Donderdagmiddag verwierpen de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD, N-VA amendementen van de oppositie (Groen! en sp.a) die tegemoet moesten komen aan de kritiek van de taxisector op een onnadenkend en onnodig ingrijpend dereguleringsproject van de Vlaamse overheid.

Het Vlaamse taxidecreet is donderdag goedgekeurd in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Alleen de oppositiepartijen Groen en sp.a stemden tegen. Die twee partijen hadden nog amendementen voorgesteld om tegemoet te komen aan de kritiek van de taxisector, de vakbonden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), maar de meerderheid stemde hun voorstellen weg.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil het Vlaamse taxilandschap grondig hervormen. Het nieuwe ontwerp van taxidecreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het vaste aantal van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het exploitatiegebied tot het grondgebied van één gemeente. De Vlaamse regering hoopt daarmee de taxi goedkoper te maken. Verder moet het nieuwe decreet de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen.

Maar tijdens een hoorzitting vorige week met de taxisector, de vakbonden en de VVSG klonk er heel wat kritiek op het decreet. Zo was er onder meer kritiek op de deregulering en het loslaten van de prijs. Die kritiek inspireerde oppositiepartijen Groen en sp.a tot een reeks amendementen. Zo drongen Joris Vandenbroucke (sp.a) en Björn Rzoska (Groen) onder meer aan op het invoeren van minimumtarieven en een strenger kader voor deelplatformen (zoals bijvoorbeeld de verplichting om een administratieve zetel te hebben in België).

Maar die amendementen werden van tafel geveegd door meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld. “Ik weiger mee te gaan in die doembeelden waarin gesproken wordt over totale deregulering en sociale dumping”, zei Open Vld’er Marino Keulen. “We gaan dit decreet nu niet in zeven haasten aanpassen. Laat ons het invoeren en nadien evalueren en indien nodig bijsturen”, aldus Keulen. Een klassiek voorbeeld van de wijze waarop ook in andere landen dergelijke wetswijzigigingen halsoverkop zijn doorgevoerd en van evaluatie weinig werk werd gemaakt. Eens te meer wordt duidelijk dat de politiek in zijn algemeenheid weinig verstand heeft van en begrip heeft voor de wensen en noden van de KMO-sector taxi.

Ook minister Weyts zelf stapt niet mee in de geschetste doemscenario’s. “Hoe komt het dat we wél geloven in de marktwerking voor alle soorten goederen en diensten, maar niet als het zou gaan om de taxisector?”, vraagt de minister. Hij maakt zich sterk dat het nieuwe decreet niet alleen zal leiden tot een daling van de prijzen voor de consument, maar ook tot een “gelijk speelveld” en een betere controle op de naleving van de kwaliteitseisen.

Het decreet gaat nu ter goedkeuring naar de plenaire vergadering.. Daar zou het ten vroegstre binnen een drietal weken gestemd kunnen worden. De uitvoeringsbesluiten worden niet meer tijdens deze regeringsperiode gestemd worden. Dat zal voor de volgende regering zijn.

• Taxideregulering goedgekeurd door de commissie voor mobiliteit van het Vlaams parlement.

Een reactie plaatsen

css.php