Véél minder treinvertraging door slimmer spooronderhoud, belooft ProRail

Véél minder treinvertraging door slimmer spooronderhoud, belooft ProRail

Door spoorwerkzaamheden tot vijf jaar vooruit te gaan plannen, daalt de hinder voor treinreizigers enorm, meldt het AD. Dit jaar ligt het aantal vertragingen al twintig procent lager dan in 2018, becijfert ProRail. En met een serie maatregelen gaat dat nog een stuk meer worden.

Tot voor kort plande ProRail het spooronderhoud slechts één jaar of hoogstens iets verder van te voren in. In de nieuwe werkwijze kijkt de spoorbeheerder in een nieuwe ‘Masterplanning’ drie tot vijf jaar vooruit. Klussen kunnen zo worden gecombineerd, waardoor treinroutes niet langer diverse malen op slot moeten.

Dat mag als voor de hand liggend klinken, de spoorbeheerder spreekt van ‘een gigantische Sudoku.’ Dit jaar worden liefst 2.500 klussen uitgevoerd. “Over vier jaar gaat het om ruim 10.000 klussen die gecombineerd moeten worden,” zegt Pier Eringa, president-directeur van ProRail.

De eerste resultaten van de nieuwe werkwijze zijn te zien rond Leiden Centraal, waar tot 2020 het spoor over 2 km lengte wordt vernieuwd. “Door werkzaamheden slim te combineren en over een langere periode uit te smeren kunnen treinen tussen de werkzaamheden gewoon doorrijden,” aldus Eringa. “De hinder voor reizigers rondom Leiden CS, met dagelijks 95.000 reizigers Nederlands zesde treinstation, wordt zo met 80 procent teruggebracht.”

Over heel Nederland zorgt de nieuwe werkwijze in 2019 voor een vijfde minder overlast. Volgens ProRail zit er veel meer in het vat. “Het duurt een aantal jaar voordat deze nieuwe masterplanning helemaal is doorontwikkeld en het effect groter is.” De beperking van de overlast is belangrijk nu ProRail komende jaren het spoor grootschalig wil vernieuwen. Volgens de beheerder loopt de bestaande infrastructuur op een aantal drukke routes tegen grenzen aan. Daaronder Utrecht-Den Haag, Utrecht-Rotterdam en de corridor Enschede-Amersfoort.

Ook vormt de zwakke bodemstabiliteit op diverse plekken in Nederland een probleem, waaronder tussen Utrecht en Leiden. “Daar loopt de route door het veen. Op zo’n instabiele bodem is het linke soep om nog sneller en frequenter treinen te laten rijden.”  Ook vormt de zwakke bodemstabiliteit op diverse plekken in Nederland een probleem.

ProRail wil verder dat NS flexibeler gaat werken. Als ingeplande werkzaamheden toch niet hoeven, heeft NS vaak geen mensen en treinen meer beschikbaar. Verder kent ProRail sinds kort bonussen toe als ingeschakelde aannemers minder vaak treinroutes stil leggen. Oponthoud kan verder worden verminderd door beter overleg met NS, regionale vervoerders en reizigersorganisaties.

Reizigersorganisatie Rover is tevreden met de nieuwe aanpak. “Hier hebben wij al jaren voor gepleit, we zijn blij dat ProRail dit op heeft gepakt,” zegt directeur Freek Bos. Wel vindt de belangenclub dat de spoorbeheerder nóg een stap verder moet gaan. “Nu gaan bij onderhoudswerk te vaak alle sporen dicht. Op het traject Amsterdam en Utrecht liggen vier sporen. Houdt bij onderhoud de helft open, reizigers waarderen dat enorm. Zo hoeft niet het hele treinverkeer er uit.”

Om reizigersoverlast door werkzaamheden te meten, werken ProRail en NS sinds enkele jaren met zogenaamde ‘Extra ervaren Reizigers Minuten’ of ERM’s. De rekenmethode, die mede met reizigersorganisatie Rover is ontwikkeld, kijkt naar de extra reistijd die reizigers ervaren door extra overstaps of doordat NS bussen inzet. “ERM geeft het onderbuikgevoel van reizigers een meer objectieve waarde,” vertelt woordvoerder Eikelboom.

Uit onderzoek blijkt dat reizigers een verplichte overstap beschouwen als een half uur extra reistijd. Vervangend busvervoer voelt als drie kwartier méér. “Het is daardoor gunstig voor de reizigers als tenminste een deel van de treinen kan blijven rijden.”

  • Véél minder treinvertraging door slimmer spooronderhoud, belooft ProRail.

Een reactie plaatsen

css.php