Vlaams Parlement keurt Decreet basisbereikbaarheid goed

Vlaams Parlement keurt Decreet basisbereikbaarheid goed

Afgelopen donderdag heeft het Vlaams Parlement het Decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd. Daarmee gaat het OV-beleid in Vlaanderen er compleet anders uitzien. Er komen verschillende niveau’s voor elk soort OV.

Naast een ‘Kernnet’ met voorstedelijk en interstedelijke verbindingen komt er een ‘Aanvullend net’, dat is gelinkt aan het Kernnet en ondermeer zorgt voor verbindingen met kleinere kernen en buitenwijken. Daarnaast is er nog een derde niveau, het ‘Vervoer op maat’. In deze laag bevindt zich het ‘first and last mile’-vervoer.

Waar de eerste twee niveau’s grotendeels het werkterrein van De Lijn zullen zijn, komen in het derde niveau lokale of private initiatieven aan bod. Deze spelen in op een groot aantal particuliere vervoersvragen die kunnen worden beantwoord door belbussen, mobiliteitsdiensten, bedrijfs-pendeldiensten en deelfietssystemen.

Daartoe wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoersregio’s. Die regio’s zijn een overlegorgaan. Omdat het de bedoeling is om lokale besturen meer zeggenschap te geven, overleggen daarbinnen gemeente-vertegenwoordigers met mobiliteitsleveranciers. Op dit blak verliest De Lijn een flink stuk van haar regierol, vooral wanneer het gaat om het ‘Vervoer op maat.’ Hoe de invulling van de basisbereikbaarheid op dit niveau zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. De Basisbereikbaarheid moet eind 2020 in heel Vlaanderen zijn ingevoerd.

Op 29 maart werd in het Vlaams Parlement een studiedag georganiseerd over het nieuwe systeem. Magazine Personenvervoer bericht er in het aprilnummer uitgebreid over.

  • Op het derde niveau van de Basisbereikbaarheid komen er vervoerstaken voor privé-mobiliteitsaanbieders.

Een reactie plaatsen

css.php