Vlaams ZEB-platform 2.0 ziet het levenslicht

Vlaams ZEB-platform 2.0 ziet het levenslicht

Het Vlaamse zero emissie bus (ZEB)-platform 1.0 maakte vorig jaar haar eindrapport en haar beleidsaanbevelingen om een transitie naar zero emissie busvervoer in Vlaanderen te faciliteren bekend. De bus- en touringcarorganisatie FBAA heeft er de belangrijkste elementen van onderlijnd in haar Memorandum naar de verkiezingen 2019 toe.

Onlangs werden vertegenwoordigers van het ZEB-kennisplatform uitgenodigd op het kabinet van minister Ben Weyts. Het platform was er een erkende stakeholder in de verdere ontwikkeling van de plannen van de Vlaamse overheid op het vlak van vergroening. Ondernemingen uit de bussector, uit de constructeurs- en de toeleverancierswereld en uit de hoek van de energie en de laadinfrastructuur, zaten zo mee aan vergadertafel.

Inmiddels besliste de stuurgroep daarom unaniem om een ZEB 2.0-initiatief op te richten. De directe aanleiding voor dit vervolg, is meer bepaald de studie die de Vlaamse overheid en De Lijn samen met de Europese Investeringsbank lanceren. Die studie verloopt in twee fases:

  1. Van maart t/m juni 2019: de ontwikkeling van een aantal transitiescenario’s naar een zero-emissie Vlaamse OV-vloot, met doorrekening van financiële en organisatorische impact. Deze scenario’s belanden op de onderhandelingstafel van de nieuwe Vlaamse regering.
  2. Vanaf september 2019 t/m december 2019: de opmaak van een Masterplan 2030, met uitwerking van het gekozen scenario.

Het spreekt voor zich dat deze studie cruciaal is voor de snelheid waarmee de Vlaamse ZEB-markt zich zal ontwikkelen in de komende 10 jaar. De kabinetten Mobiliteit, Energie en MOW kijken voor de input van de industrie naar het ZEB-Platform, om zijn ervaringen in te brengen en de visie mee te helpen ontwikkelen.

  • Vlaams ZEB-platform 2.0 ziet het levenslicht.

Een reactie plaatsen

css.php