Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de service te verlenen en te verbeteren. Door de service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.

Bedrijf verwijst naar Challans & Faber bv, Leopold III-laan 6/1, 1030 Brussel, België.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of elk ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast het herhaalde gebruik ervan.

Land verwijst naar Nederland en België.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens betreft alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon

Dienst verwijst naar de website van Magazine Personenvervoer.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het bedrijf om de service te vergemakkelijken, om die service namens het bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de webservice uit te voeren of om het bedrijf te helpen te analyseren hoe de dienst wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de service of door de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Magazine Personenvervoer, toegankelijk via www.pvmagazine.nl

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de service, zoals wat toepasselijk is.

 

Uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voor- en achternaam

Adres, provincie, postcode, stad

 

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de service. Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, de unieke identificatiegegevens van het apparaat en andere diagnostische gegevens.

 

Wanneer u toegang krijgt tot de service met of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

 

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

 

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen zijn:

 

Cookies of browsercookies Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken.

 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

 

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

 

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

 

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

 

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: wim.faber@challans-faber.eu

css.php